Meniu Închide
Int_Home_ATM

 calitatea de membru a ACADEMIEI TEHNICE MILITARE “fERDINAND i” ÎN CADRUL COLEGIULUI EUROPEAN DE SECURITATE ŞI APĂRARE

ESDC_logo

  INFORMAŢII GENERALE

 

Colegiul European de Securitate şi Apărare (ESDC) este organizat ca o rețea care reunește peste 160 de institute, colegii, academii și instituții din cadrul Uniunii Europene care se ocupă de aspecte privind politica de securitate și de apărare. ESDC oferă cursuri de formare în domeniul politicii de securitate și apărare comune a Uniunii Europene, pentru a dezvolta și promova o înțelegere a politicii comune de securitate şi apărare în rândul personalului civil și militar și pentru a identifica și difuza cele mai bune practici în domeniu. ESDC îşi desfășoară activitatea sub responsabilitatea generală a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.

Începând cu luna iulie 2020 Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” a devenit instituţie membră cu drepturi depline a prestigioasei reţele a Colegiului European de Securitate şi Apărare.

Colegiul European de Securitate şi Apărare are următoarea structură:
1.
Comitetul director (Steering committee), răspunde de coordonarea și conducerea generală a activităților de formare;
2. Consiliul academic executiv (EAB), răspunde de asigurarea calității și a coerenței activităților de formare;
3. Președintele ESDC, răspunde de gestiunea financiară și administrativă;
4. Secretariatul ESDC, sprijină președintele ESDC în îndeplinirea atribuțiilor.

În cadrul Consiliului academic executiv al ESDC funcţionează:
Iniţiativa Europeană pentru Schimbul de Tineri Ofiţeri inspirată de Erasmus (Erasmus Militar);
Şcoala Doctorală pentru politici comune de apărare şi securitate (Doctoral School);
Cadrul sectorial al calificărilor pentru profesia de ofiţer militar (SQF MILOF);
Platforma de evaluare a formării şi exerciţiilor în domeniul apărării cibernetice (Cyber);
Platforma pentru reforma sectorului de securitate (SSR);
Grup de lucru pentru misiuni şi operaţii aferente politicilor comune de apărare (WG MOT).    

 INSTITUŢIE MEMBRĂ ESDC

Procesul de aderare a Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I” (ATM) la Colegiul European de Securitate şi Apărare (ESDC) a fost demarat în anul 2019 printr-o aprobare a iniţierii demersurilor în cadrul Senatului Universitar, iar ulterior, cerearea de aderare aprobată de Ministrul Apărării Naţionale a fost transmisă prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe către conducerea ESDC.

În data de 11 iunie 2020,  ATM a participat în calitate de invitat în cadrul şedinţei organizate online a Consiliului Academic Executiv al ESDC, ocazie cu care a susţinut în faţa tuturor membrilor candidatura, iar în data de 26 iunie 2020, Comitetul Director a aprobat calitatea ATM de instituţie membră ESDC şi astfel începând cu luna iulie 2020 Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” a devenit instituţie membră cu drepturi depline a prestigioasei reţele a Colegiului European de Securitate şi Apărare.

EMILYO_logo
DS_CSDP

ESDC
Colegiul European de Securitate şi Apărare
ERASMUS MILITAR
INIŢIATIVA ERASMUS MILITAR
ŞCOALĂ DOCTORALĂ
ŞCOALĂ DOCTORALĂ EUROPEANĂ CSDP
SEMESTRU INTERNAŢIONAL
SEMESTRUL INTERNAȚIONAL “SISTEME TEHNICE PENTRU APĂRARE ȘI SECURITATE“
IG MEETINGS
INIŢIATIVA ERASMUS MILITAR
IG MEETINGS
OFERTE ERASMUS MILITAR
OFERTE MOBILITĂŢI ERASMUS MILITAR

PROGRAMUL ERASMUS+
(2014-2020)
ERASMUS+
2014-2020
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
STUDENŢI
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
STUDENŢI
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
PERSONAL
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
PERSONAL
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
PRIMIRI
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
PRIMIRI
PROGRAMUL ERASMUS+ KA107
(2014-2020)
PROGRAMUL ERASMUS+KA107
Mobilităţi cu ţări din afara programului
PROGRAMUL ERASMUS+ KA2
(2014-2020)
PROGRAMUL ERASMUS+KA2
Parteneriate strategice

CONFERINŢE
CONFERINŢE INTERNAŢIONALE
CERC 2020
Conferinţa Internaţională a Studenţilor “CERC” 2020
GRANTURI SEE
GRANTURI SEE
PARTENERI
PARTENERIATE INTERNAŢIONALE
NOUTĂŢI
NOUTĂŢI
RELAŢII INTERUNIVERSITARE
CONTACT
CONTACT RELAŢII INTERUNIVERSITARE