Centrul GEOINT

 
 
 

Academia Tehnică Militară

Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofițerilor specialiști și a personalului civil selecționat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională sau ale unor beneficiari din țara și din străinătate, în condițiile legii.

Academia Tehnică Militară desfășoară activități de învățământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licență, de studii universitare de masterat și de studii universitare de doctorat, în domeniile și specializările acreditate, precum și alte forme de pregătire, de perfecționare și de specializare.

Academia Tehnică Militară efectuează cercetare științifică și elaborează studii științifice în domeniul de competență, potrivit solicitărilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază) și ale altor beneficiari, pe bază de contracte încheiate în acest scop.

mai mult...

 

Facilități oferite de Academia Tehnică Militară

Candidatul admis pe locurile de la bugetul de stat beneficiază pe timpul studiilor de gratuitate pentru hrănire, cazare, echipare, asistență medicală, mobilități naționale și internaționale, de reduceri pentru transport și primește o indemnizație lunară în bani.

Studenții au acces la internet și la bibliotecă, benficiind de resurse şi servicii adecvate pentru facilitarea învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate.

Cazarea studenţilor este asigurată în căminul din incinta instituţiei. Camerele în care locuiesc studenţii asigură condiţii corespunzătoare de studiu şi odihnă, fiind dotate cu mobilierul necesar.

mai mult...
 

Facultatea de sisteme electronice și informatice militare

Scopul facultății:

 • formarea şi dezvoltarea profesională a ofiţerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofiţerilor specialişti şi a personalului civil selecţionat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau ale unor beneficiari din ţară şi străinătate;
  • perfecţionarea pregătirii şi specializarea ofiţerilor şi specialiştilor prin cursuri de carieră şi cursuri de nivel, cu statut postuniversitar sau de formare continuă, potrivit nevoilor Ministerului Apărării şi ale celorlalţi beneficiari; mai mult...
 

Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament

Scopul facultății:

 • formarea ofiterilor licentiati in domeniile si specializarile pentru studii universitare de licenta, prevazute in H.G. nr. 635/2008;
  • specializarea ofiterilor din serviciul tehnico-ingineresc si a altor categorii de personal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala;
  • perfectionarea pregatirii profesionale a ofiterilor din serviciul tehnico-ingineresc, potrivit Ghidului carierei militare (H.G. nr. 582/2001);
   mai mult...

 
 
 

Examen finalizare studii 2015

 

Asociația studenților din Academia Tehnică Militară AS_ATM

 

Premii obținute de studenții ATM

"În data de 15 mai 2015, studenții Academiei Tehnice Militare au participat la cea de-a treia ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice studențești organizată de Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul...” mai mult...
 

Concursului Național de Mecanică “Andrei G. Ioachimescu”

" În perioada 21-23 mai 2015, în cadrul Universității “Politehnica” din București..." mai mult...
 

Concursul Național de Rezistența Materialelor „C.C. Teodorescu”

" În perioada 14-16 mai 2015, Universitatea Transilvania din Brașov a găzduit Concursul Național de Rezistența Materialelor „C.C. Teodorescu”..." mai mult...
 

AS_ATM prezentă la Congresul Studenţilor din România, proiect USR

"Studenți ai Academiei Tehnice Militare au participat, în municipiul Cluj-Napoca la cea de-a VIII-a ediție a Congresului Studenților din România, a cărui temă a fost, anul acesta, „Antreprenoriatul în rândul tinerilor”." mai mult...