EVENIMENTE

mai mult...

 
 
 

Centrul GEOINT

 
 
 

Competiții CDI 2016

 
 
 

Academia Tehnică Militară

Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofițerilor specialiști și a personalului civil selecționat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională sau ale unor beneficiari din țara și din străinătate, în condițiile legii.

Academia Tehnică Militară desfășoară activități de învățământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licență, de studii universitare de masterat și de studii universitare de doctorat, în domeniile și specializările acreditate, precum și alte forme de pregătire, de perfecționare și de specializare.

Academia Tehnică Militară efectuează cercetare științifică și elaborează studii științifice în domeniul de competență, potrivit solicitărilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază) și ale altor beneficiari, pe bază de contracte încheiate în acest scop.

Pregătirea și dezvoltarea profesională a personalului militar și civil, necesar sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, precum și pregătirea în regim de studii cu taxa a studenților și cursanților civili, se realizează, după caz, prin învățământ de zi, învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță, cu aprobarea ministrului apărării, în condițiile legii.

mai mult...

 

Facilități oferite de Academia Tehnică Militară

Candidatul admis pe locurile de la bugetul de stat beneficiază pe timpul studiilor de gratuitate pentru hrănire, cazare, echipare, asistență medicală, mobilități naționale și internaționale, de reduceri pentru transport și primește o indemnizație lunară în bani.

Studenții au acces la internet și la bibliotecă, benficiind de resurse şi servicii adecvate pentru facilitarea învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate.

Cazarea studenţilor este asigurată în căminul din incinta instituţiei. Camerele în care locuiesc studenţii asigură condiţii corespunzătoare de studiu şi odihnă, fiind dotate cu mobilierul necesar.

mai mult...
 
 
 

70 DE ANI DE EXCELENȚĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POLITEHNIC MILITAR

 

Conferința internațională a studenților

 

MEDALIA DE AUR LA GENEVA

"[...]Locotenent doctor inginer Gabriela Toader face parte din echipa de cercetători români care a obţinut medalia de aur la Salonul de la Geneva. Gabriela este absolventa Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, promoţia 2012, specializarea Chimie militară.[...]” mai mult...
 

Asociația studenților din Academia Tehnică Militară AS_ATM

 

ANELIS

 

International Conference Military Culture and War Experience