Meniu Închide
Logo_SECDEF

conferința internațională a experților

“Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice  pe linia industriilor de securitate și apărare pentru menținerea și dezvoltarea capabilităților de apărare prioritare. Folosirea programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa.”

 

Logo-RO-FULL-RGB

Actuala situație geo-economică/geostrategică a Europei este supusă unor dezbateri ample și cuprinzătoare prin care se dorește identificarea de soluții disponibile pentru a atenua noile riscuri și amenințări care pun în pericol securitatea și apărarea structurilor europene și euro-atlantice. Noua situație geopolitică din regiune, criza migrației din Europa sunt preocupări reale ale prezentului și viitorului Europei, cu implicații majore pentru țările din Europa Centrală și de Est.

Unele măsuri posibile pentru rezolvarea acestor aspecte problematice se bazează, în mare măsură, pe aprofundarea cooperării militare în cadrul NATO și UE, dezvoltarea capacităților multinaționale de apărare necesare pentru a face față noilor riscuri și amenințări, precum și consolidarea implicării industriilor naționale de apărare în cercetarea științifică și în produsele tehnologiei moderne.

Organizatorii conferinței științifice cu titlul “Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice  pe linia industriilor de securitate și apărare pentru menținerea și dezvoltarea capabilităților de apărare prioritare. Folosirea programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa” au căzut de comun de acord că este oportună organizarea unei manifestări științifice în acest domeniu. Importanța de care se bucură în prezent industriile naționale de apărare din țările Europei Centrale și de Est în participarea lor la dezvoltarea capabilităților de apărare multinaționale, împreună cu programele de cooperare militară ale NATO și UE, conduc către o cercetare și abordare multidisciplinară.

Organizatorii conferinței doresc să invite cercetători, experți și analiști în domeniul relațiilor internaționale, diplomației, geopoliticii, dreptului, economiei, istoriei și securitologiei să facă schimb de idei sau de opinii, să dezbată și să prezinte aspectele legate de experiențele dobândite și previziunile posibile în ceea ce privește inițiativele de cooperare militară și industriile naționale de apărare în Europa și zona Euro-Atlantică, cu accent deosebit pe Europa Centrală și de Est.

TERMEN LIMITĂ PENTRU TRIMITEREA REZUMATELOR/LUCRĂRILOR:

02 Noiembrie 2019: Termen limită pentru trimiterea rezumatelor și fișei de participare; 

04 Noiembrie 2019: Notificarea acceptării rezumatelor; 

07-09 Noiembrie 2019: Conferința Internațională a Experților  SECDEF 2019;

30 Noiembrie  2019 : Termen limită pentru trimiterea lucrărilor în extenso.

Rezumatul (abstract) și fișa de participare vor fi trimise până la data 02.11.2019.

Înregistrarea, trimiterea rezumatelor și a lucrărilor, precum și evaluarea lucrărilor SECDEF2019 se va face prin intermediul platformei EasyChair. Această platformă permite autorului să modifice rezumatul și lucrarea finală până la data limită.

Modalitatea de utilizare a plaformei EasyChair (Platformă EasyChair pentru trimitere rezumat și lucrări):
1. Înregistrarea pe platforma EasyChair și deschiderea unui cont personal (dacă nu aveți deja un cont);
2. Deschiderea contului personal de pe platforma EasyChair;
3. Accesați pagina SECDEF 2019 din cadrul platformei EasyChair;
4. Trimiteți rezumatul/lucrarea finală.

Detalii administrative:

 • Conferința Internațională a Experților SECDEF 19 se va desfășura la sediul Academiei Militare Tehnice “Ferdinand I”, Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49, Sector 5, BUCUREȘTI, Cod poștal 050141.
 • Taxa de participare este de 150 lei si trebuie platita nu mai tarziu de 04 noiembrie 2019, in contul Asociatiei Ofiterilor in Rezerva din Romania (AORR) nr. RO58RNCB0071003744960001, deschis la Banca BCR Sucursala Bucuresti (in setaliile privind plata se vor mentiona Conferinta SECDEF’19, numele si prenumele platitorului). Taxa de participare va fi platita numai dupa acceptarea fisei de inscriere

Pentru mai multe informații referitoare la conferința SECDEF 2019, vă rugăm să ne contactați la adresa de email secdef2019@gmail.com.

I.   Adaptarea industriilor naționale de apărare ale statelor din centrul și estul Europei la noul cadru geo-economic (geo-strategic), marcat de globalizare și apariția unor noi factori de risc și amenințări

 • caracteristicile noului mediu regional de securitate;
 • influența globalizării asupra apariției unor noi factori de risc;
 • sporirea terorii în Europa – noua față a terorismului internațional;
 • migrația masivă în Europa și pericolul islamizării bătrânului continent;
 • rolul industriilor naționale de apărare în întărirea securității și apărării euro-atlantice și europene;
 • importanța dezvoltării și menținerii unor capabilități de apărare adecvate la nivel național și aliat;
 • realizarea multinațională a capabilităților strategice și implicarea industriilor naționale.

II.   Programe de cooperare militare și inițiativele speciale la nivel aliat și în cadrul CSDP al UE

 • creșterea rolului misiunii aliate privind securitatea prin cooperare;
 • amenințările hibride ale Federației Ruse în Europa și statutul special de cooperare cu NATO; 
 • redefinirea programelor NATO de cooperare cu partenerii – Parteneriatul pentru Pace (PfP), Dialogul Mediteranean (MD), Inițiaitiva de Cooperare de la Istanbul (ICI), Partenerite pe întreg Globul (PaG);
 • cooperarea între statele europene pentru diminuarea noilor riscuri și amenințări;
 • importanța inițiativelor aliate specifice pentru securitatea granițelor aliate – Inițiativa de Parteneriat pentru Interoperabilitate, Inițiativa de Realizare a Capacității de Apărare și Securitate, Contribuția la Operațiile și Misiunile conduse de NATO; 
 • parteneriatul extins NATO-EU și domeniile comune de interes; 
 • cooperarea militară în cadrul Uniunii Europene – CSDP;
 • BREXIT-ul sau divizarea Uniunii Europene.

III.   Creșterea importanței cercetării științifice și a tehnologiei în cadrul parteneriatelor

 • războiul roboților și viitorul conflictelor armate;
 • creșterea rolului spațiului cibernetic și informațioanal în cadrul spațiului de luptă modern;
 • introducerea energiilor alternative și influența lor asupra războiului energetic;
 • cucerirea Cosmosului și posibile noi misiuni pentru alianțele politico-militare;
 • nano-tehnologia și dezvoltarea capabilităților de apărare miniaturizate;
 • cooperarea europeană privind cercetarea științifică;
 • strategiile aliate pentru reducerea accesului unor actori statali și nestatali la tehnologia de vârf.

IV.   Legătura învățământ tehnic militar – industrie națională de apărare

 • creșterea eficienței învățământului tehnic militar prin legarea mai strânsă de industria națională de apărare;
 • organizarea învățământului tehnic militar în statele Europei Centrale și de Est;
 • participarea învățământului tehnic militar la realizările tehnologice moderne.