Meniu Închide
Int_Home_ATM

ŞCOALA DOCTORALĂ EUROPEANĂ
PENTRU POLITICI COMUNE DE SECURITATE ŞI APĂRARE

DS_CSDP

  INFORMAŢII GENERALE

 

Şcoala Doctorală Europeană pentru Politici Comune de Securitate şi Apărare (CSDP) este o iniţiativă lansată în anul 2017 pe bază de voluntariat a unor instituţii şi prin iniţiativa Colegiului European de Securitate şi Spărare, având ca scop dezvoltarea unor instrumente educaţionale de formare în sprijinul cercetării doctorale în domeniul CSDP la nivelul Uniunii Europene.  

Obiectivul Şcolii Doctorale pentru Politici Comune de Securitate şi Apărare este acela de a reuni o masă critică de experţi academici care să aducă împreună coordonatori la doctorat şi mentori şi să promoveze schimbul de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe  în domeniul securităţii şi apărării Europene pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică doctorală în domeniul Politicilor Europene de Securitate şi Apărare.

Şcoala Doctorală pentru Politici Comune de Securitate şi Apărare oferă un program suplimentar de pregătire doctorală sprijinind cercetarea ştiinţifică doctorală multidisciplinară cu instrumente educaţionale relevante mediului European de securitate şi apărare în următoarele domenii:
1. Securitate cibernetică şi tehnologii noi în domeniul securităţii şi apărării în context CSDP;
2. Infrastructură critică, pregătirea personalului şi logistică în domeniul CSDP;
3. Industria de apărare şi capabilităţi pentru CSDP;
4. Parteneriat în dezvoltarea de capacităţi şi relaţii externe în context CSDP;
5. Istorie, studiul conflictelor, studii, concepte, valori şi etică în context CSDP;
6. Economie, educaţie, formare şi leadership în context CSDP;
7. Guvernanţă şi management în context CSDP.

Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” a devenit instituţie membră a Şcolii Doctorale Europene pentru Politic Comune de Securitate şi Apărare în anul 2019. 

 INSTITUŢIE MEMBRĂ A ŞCOLII DOCTORALE EUROPENE PENTRU POLITICI COMUNE DE SECURITATE ŞI APĂRARE 

Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” a devenit instituţie membră a Şcolii Doctorale Europene pentru Politici Comune de Securitate şi Apărare în anul 2019. 

Reprezentanţi ai ATM participă activ la reuniunile Şcolii Doctorale CSDP, cadre didactice din Şcoala Doctorală “Ingineria Sistemelor de Apărare şi Securitate” din ATM fac parte din reţeaua de coordonatori şi mentori ai Şcolii Doctorale CSDP, iar studenţii doctoranzi din ATM au oportunitatea de a efectua stagii de pregătire doctorală în una din instituţiile membre ale reţelei Şcolii Doctorale CSDP.

 d

ESDC_logo

ESDC
Colegiul European de Securitate şi Apărare
ERASMUS MILITAR
INIŢIATIVA ERASMUS MILITAR
ŞCOALĂ DOCTORALĂ
ŞCOALĂ DOCTORALĂ EUROPEANĂ CSDP
SEMESTRU INTERNAŢIONAL
SEMESTRUL INTERNAȚIONAL “SISTEME TEHNICE PENTRU APĂRARE ȘI SECURITATE“
IG MEETINGS
INIŢIATIVA ERASMUS MILITAR
IG MEETINGS
OFERTE ERASMUS MILITAR
OFERTE MOBILITĂŢI ERASMUS MILITAR

PROGRAMUL ERASMUS+
(2014-2020)
ERASMUS+
2014-2020
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
STUDENŢI
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
STUDENŢI
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
PERSONAL
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
PERSONAL
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
PRIMIRI
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
PRIMIRI
PROGRAMUL ERASMUS+ KA107
(2014-2020)
PROGRAMUL ERASMUS+KA107
Mobilităţi cu ţări din afara programului
PROGRAMUL ERASMUS+ KA2
(2014-2020)
PROGRAMUL ERASMUS+KA2
Parteneriate strategice

CONFERINŢE
CONFERINŢE INTERNAŢIONALE
CERC 2020
Conferinţa Internaţională a Studenţilor “CERC” 2020
GRANTURI SEE
GRANTURI SEE
PARTENERI
PARTENERIATE INTERNAŢIONALE
NOUTĂŢI
NOUTĂŢI
RELAŢII INTERUNIVERSITARE
CONTACT
CONTACT RELAŢII INTERUNIVERSITARE