Meniu Închide

ERASMUS+KA107

Int_Home_Erasmus

MOBILITĂȚI CU ȚĂRI PARTENERE

MOBILITĂȚI STUDENȚI

INFORMAȚII GENERALE

Mobilitatea de tip studiu (SMS)

Mobilitatea de studiu (SMS) este acţiunea care permite studenţilor din instituţii de învățământ superior să efectueze o perioadă de studii integrate într-o altă ţară parteneră. Mobilitatea de studiu se bazează pe acordurile inter-instituţionale încheiate între ATM și instituţii de învăţământ superior partenere.

Mobilitatea de plasament (SMP)
Mobilitatea de plasament (SMP) este acţiunea care permite studenţilor din instituţii de învățământ superior să efectueze un stagiu practic într-o întreprindere sau organizaţie dintr-o alta ţară parteneră. Organizaţiile gazdă pentru mobilități studenţeşti de plasament pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior. Mobilităţile de plasament se bazează pe relaţiile de colaborare, formalizate sau nu sub forma unor acorduri, între ATM şi parteneri eligibili din ţări partenere.

Criterii de eligibilitate studenți

a) Candidații, cetăţeni ai unei ţări participante la program sau ai unei alte ţări, trebuie să fie înmatriculaţi ca studenți în ATM la unul din ciclurile de studii de licenţă, masterat sau doctorat.

b) Candidații trebuie să fi promovat toate formele de verificare planificate anterior înscrierii în procesul de selecţie şi să aibă media generală (pe anii anteriori de studiu) minim 7.00. În cazul în care candidatul are o singură formă de verificare nepromovată, dosarul de candidat este eligibil doar dacă conține avizul favorabil al titularului disciplinei nepromovate. Studenții înmatriculați pe locurile de la buget trebuie să nu fie înregistrați cu abateri disciplinare în ultimele 30 zile, iar studenții cu taxă de studiu trebuie să aibă achitate toate obligațiile financiare.

c) Candidații trebuie să fi absolvit minim 2 semestre de licenţă pentru mobilitățile de studiu, sau minim un semestru de licență pentru mobilitățile de plasament.

d) Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine, având cel puțin nivelul B1 pentru toate abilitățile lingvistice (ascultare, citire, participare la conversaţie și scriere), conform Cadrului European Comun de Referință.

Criterii de selecție studenți

a) Rezultatele academice. Se evaluează pe baza rezultatelor academice obținute pentru anii finalizați/semestrele finalizate în cadrul programelor de studii de licență/master, după cum urmează:
      – la nivel licență: media anilor finalizați/semestrele finalizate;
      – la nivel master: media de absolvire a studiilor universitare de licență;
      – la nivel doctorat: media de absolvire a studiilor universitare de licență și de master.

b) Participarea la activități profesional-științifice. Se evaluează pe baza CV-ului și a documentelor justificative. Candidații primesc o notă în funcție de participarea și premiile obținute la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti și la concursuri profesional-ştiinţifice organizate la nivel:
     – ATM: premiul I:8p; premiul II: 7p; premiul III:6p; menţiune: 5p; participare: 4p.
     – național: premiul I: 9p; premiul II: 8; premiul III: 7; menţiune: 6; participare: 5p.
     – internațional: premiul I: 10p; premiul II: 9p; premiul III: 8p; menţiune: 7p; participare: 6p.

c) Competențele lingvistice. Se evaluează pe baza pașaportului lingvistic Europass pentru limba străină de desfășurare a mobilității. Pentru a fi admis, studentul trebuie să aibă cel puțin B1 la toate abilitățile lingvistice: ascultare, citire, participare la conversaţie, discurs oral și scriere.

d) Media generală de concurs se calculează pe baza rezultatele academice. Pentru participarea la activități profesional-științifice comisia va acorda punctaje suplimentare, la cerere, pe baza documentelor justificative (pondere 10%). Competențele lingvistice reprezintă un criteriu de tip ADMIS/RESPINS.

Regulamentul privind organizarea mobilităților de studenți și personal universitar în cadrul proiectelor Erasmus+ KA1 în Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”.