Meniu Închide
Int_Home_ATM

MOBILITĂȚI CU ȚĂRI DIN CADRUL PROGRAMULUI

Int_Home_Erasmus

INFORMAȚII GENERALE

Mobilitatea de tip studiu (SMS)

Mobilitatea de studiu (SMS) este acţiunea care permite studenţilor din Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” să efectueze o perioadă de studii integrate într-o altă ţară participantă la program. Mobilitatea de studiu se bazează pe acordurile inter-instituţionale încheiate între Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” și alte instituţii de învăţământ superior participante la program care deţin ECHE.

Mobilitatea de plasament (SMP)
Mobilitatea de plasament (SMP) este acţiunea care permite studenţilor din Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” să efectueze un stagiu practic într-o întreprindere sau organizaţie dintr-o alta ţară participantă la program. Organizaţiile gazdă pentru mobilități studenţeşti de plasament pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior. Mobilităţile de plasament se bazează pe relaţiile de colaborare, formalizate sau nu sub forma unor acorduri, între ATM şi parteneri eligibili din ţări ale Uniunii Europene.

Criterii de eligibilitate studenți

a) Candidații, cetăţeni ai unei ţări participante la program sau ai unei alte ţări, trebuie să fie înmatriculaţi ca studenți în ATM la unul din ciclurile de studii de licenţă, masterat sau doctorat.

b) Candidații trebuie să fi promovat toate formele de verificare planificate anterior înscrierii în procesul de selecţie şi să aibă media generală (pe anii anteriori de studiu) minim 7.00. În cazul în care candidatul are o singură formă de verificare nepromovată, dosarul de candidat este eligibil doar dacă conține avizul favorabil al titularului disciplinei nepromovate. Studenții înmatriculați pe locurile de la buget trebuie să nu fie înregistrați cu abateri disciplinare în ultimele 30 zile, iar studenții cu taxă de studiu trebuie să aibă achitate toate obligațiile financiare.

c) Candidații trebuie să fi absolvit minim 2 semestre de licenţă pentru mobilitățile de studiu, sau minim un semestru de licență pentru mobilitățile de plasament.

d) Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine, având cel puțin nivelul B1 pentru toate abilitățile lingvistice (ascultare, citire, participare la conversaţie și scriere), conform Cadrului European Comun de Referință.

Criterii de selecție studenți

a) Rezultatele academice. Se evaluează pe baza rezultatelor academice obținute pentru anii finalizați/semestrele finalizate în cadrul programelor de studii de licență/master, după cum urmează:
la nivel licență: media anilor finalizați/semestrele finalizate;
– la nivel master: media de absolvire a studiilor universitare de licență;
la nivel doctorat: media de absolvire a studiilor universitare de licență și de master.

b) Participarea la activități profesional-științifice. Se evaluează pe baza CV-ului și a documentelor justificative. Candidații primesc o notă în funcție de participarea și premiile obținute la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti și la concursuri profesional-ştiinţifice organizate la nivel:
– ATM: premiul I:8p; premiul II: 7p; premiul III:6p; menţiune: 5p; participare: 4p.
– național: premiul I: 9p; premiul II: 8; premiul III: 7; menţiune: 6; participare: 5p.
– internațional: premiul I: 10p; premiul II: 9p; premiul III: 8p; menţiune: 7p; participare: 6p.

c) Competențele lingvistice. Se evaluează pe baza pașaportului lingvistic Europass pentru limba străină de desfășurare a mobilității. Pentru a fi admis, studentul trebuie să aibă cel puțin B1 la toate abilitățile lingvistice: ascultare, citire, participare la conversaţie, discurs oral și scriere.

d) Media generală de concurs se calculează pe baza rezultatele academice. Pentru participarea la activități profesional-științifice comisia va acorda punctaje suplimentare, la cerere, pe baza documentelor justificative (pondere 10%). Competențele lingvistice reprezintă un criteriu de tip ADMIS/RESPINS.

PROCEDURA DE APLICARE

 I. SELECȚIA PRELIMINARĂ
– Coordonatorul Instituțional Erasmus+ lansează apelul la depunerea candidaturilor pentru selecția pentru obținerea de granturi Erasmus+;
– Candidații trimit dosarul de candidatură în format electronic Coordonatorului Instituțional Erasmus+ (erasmus@mta.ro);
– Candidații depun dosarul de candidatură completat și semnat la Biroul Erasmus+ și Relații Internaționale.

II. INTERVIURILE DE SELECȚIE
– Candidații sprijiniți de responsabilii Erasmus+ și de Coordonatorul Erasmus identifică universitățile/instituțiile unde se vor efectua mobilitățile Erasmus+;
– Se desfășoară interviurile de selecție și repartizare;
– Are loc acceptarea studentului la mobilitate;
– Studentul primește invitația de participare la mobilitate;

III. PREGĂTIREA DOSARULUI DE PARTICIPARE LA MOBILITATE
– Studentul ia legăture cu instituția gazdă;
– Se rezolvă problemele de cazare/transport;
– Se elaborează Learning Agreement for Studies/for Traineeships;
– Se stabilesc alte detalii cu privire la desfășurarea mobilității.

IV. DOSARUL DE PARTICIPARE LA MOBILITATE
– Studenții completează și depun un dosar de participare la mobilitate la Biroul Erasmus și Relații Internaționale.

V. PREGĂTIREA MOBILITĂȚILOR
– Studentul primește aprobarea de participare la mobilitate;
– Se realizează instructajul cu privire la desfășurarea mobilității Erasmus+;
– Se susține testul inițial lingvistic pus la dispoziție de Comisia Europeană,

VI. PLECAREA ÎN MOBILITATE
Studentul anunță Coordonatorul Erasmus+, Responsabilul Erasmus+, îndrumătorul de grupă și Batalionul de studenți cu privire la informațiile zborului de plecare;
–  Studentul pleacă în mobilitate;
– Studentul anunță Coordonatorul Erasmus+, Responsabilul Erasmus+, îndrumătorul de grupă și Batalionul de studenți  cu privire la ajungerea la mobilitate.

VII. DESFĂȘURAREA MOBILITĂȚILOR
Studentul informează săptămânal Coordonatorul Erasmus+, Responsabilul Erasmus+, îndrumătorul de grupă cu privire la desfășurarea mobilității;
– Studentul participă la cursul online de limbă pus la dispoziție de Comisia Europeană.

VIII. FINALIZAREA MOBILITĂȚILOR
– Studentul se asigură că instituția gazdă a completat Transcript of Records (SMS) sau Traineeship Certificate (SMP);
– Studentul se asigură că instituția gazdă a completat și semnat Atestatul de prezență;
– Studentul anunță cu cel puțin o săptămână înainte Coordonatorul Erasmus+, Responsabilul Erasmus+ și Batalionul de studenți cu privire la zborul de retur;
– Studentul se întoarce la timp în ATM;
– Studentul anunță Coordonatorul Erasmus+, Responsabilul Erasmus+ și Batalionul de studenți cu privire la întoarcerea în ATM;
– Studentul susține testul final lingvistic pus la dispoziție de Comisia Europeană;
– Studentul completează raportul final online pus la dispoziție de Comisia Europeană;
– Studentul predă la Biroul Erasmus+ și Relații Internaționale documentele de mobilitate:
                   – Boarding pass pentru transportul dus-întors;
                   – Learning agreement for studies/traineeships;
                   – Traineeship Certificate/ Transcript of Records;
                   – Atestatul de prezență;
                   – Rezultate și concluzii pentru raportul la misiune;
                   – Raport informal privind mobilitatea Erasmus+.

IX. RECUNOAȘTEREA MOBILITĂȚILOR
– Studentul întocmește un raport către decanul facultății pentru echivalarea de discipline aferente mobilității/stagiului de practică;
– Studentul întocmește raport către decanul facultății pentru replanificarea activităților/formelor de verificare care nu fac obiectul mobilității Erasmus+.

INFORMAȚII FINANCIARE

Informații suplimentare se pot obține accesând pagina web a Agenției Naționale Erasmus+, ANPCDEFP.