Meniu Închide

INFORMAȚII GENERALE

Mobilitatea de predare (STA)

Mobilităţile de predare permit cadrelor didactice din Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”  să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate și se bazează pe acordurile inter-instituţionale încheiate între instituţiile de învăţământ superior participante la Programul Erasmus+ care deţin ECHE.

Mobilitatea de formare (STT)

Mobilităţile de formare (STT) ale personalului universitar sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

 Criterii de eligibilitate personal

a) Criterii de eligibilitate pentru mobilitățile de predare (STA):

– candidatul trebuie să fie cadru didactic titular, angajat cu norma de bază în ATM;

– candidatul trebuie să obțină o invitaţie din partea unei instituţii partenere pentru desfăşurarea de activităţi didactice în domeniul său de competenţă;

– trebuie să existe un acord interinstituțional cu instituţia de învăţământ superior, în care să fie incluse activităţi de predare pentru domeniul de competenţă al candidatului.

b) Criterii de eligibilitate pentru mobilitățile de formare (STT):

– candidatul trebuie să fie angajat al ATM, cu atribuţii în domeniul didactic sau de organizare a învăţământului;

– candidatul trebuie să obțină o invitaţie din partea unei instituţii partenere pentru un stagiu de formare ce poate contribui la perfecţionarea/dezvoltarea profesională în domeniul său de activitate.

c) Criterii de eligibilitate pentru mobilitățile de organizare (SOM):

– candidatul trebuie să fie angajat al ATM, și să fie membru a echipei de management al proiectului de mobilități Erasmus+;

– candidatul trebuie să obțină o invitaţie din partea unei instituţii partenere pentru o mobilitate care va contribui la sprijinul organizatoric al mobilităților.

Criterii de selecție personal

activitatea profesională, evaluată pe baza CV-ului Europass (max. 20 puncte);

competenţele lingvistice, evaluate pe baza Paşaportului Lingvistic Europass (max. 20 puncte);

conținutul activităților de predare/formare/organizare mobilități și impactul acestor activități asupra dezvoltării profesionale proprii și asupra îmbunătățirii sistemului de învățământ și cercetare al ATM, precum și asupra dezvoltării relațiilor internaționale ale ATM, inclusiv prin publicarea de articole științifice în revistele ATM, evaluare realizată pe baza scrisorii de intenție și a CV-ului (max. 20 puncte);

sprijinirea programului Erasmus+ în ultimii 5 ani prin următoarele tipuri de activităţi desfăşurate: coordonare activități studenți străini ce desfășoară mobilități ERASMUS+ în ATM, inițiere și gestionare de acorduri inter-instituționale, consiliere studenți străini, participare în comisii de selecție a studenților pentru mobilități, organizarea vizitelor delegațiilor de la universități partenere, evaluate pe baza CV-ului (max. 30 puncte);

participare anterioară la mobilități Erasmus+ în ultimii 5 ani (max. 10 puncte, se acordă punctaj maxim pentru neparticipare și punctaj minim pentru participare).

PROCEDURA DE APLICARE

 

I. SELECȚIA

– Coordonatorul Instituțional Erasmus+  lansează apelul la depunerea candidaturilor ;
– Candidații trimit dosarul de candidatură in format electronic Coordonatorului Institutional Erasmus+ (erasmus@mta.ro) .
– Candidații depun dosarul de candidatură completat și semnat la Biroul Erasmus și Relații Internaționale.

II. PREGĂTIREA DOSARULUI DE PARTICIPARE LA MOBILITATE
Luarea legăturii cu instituția gazdă;
– Rezolvarea problemelor de cazare/transport;
– Elaborarea Planului de Pregătire/Formare;
– Stabilirea altor detalii cu privire la desfășurarea mobilității 

III. DOSARUL DE PARTICIPARE LA MOBILITATE

– Personalul selectat completează și depune un dosar de participare la mobilitate la Biroul Erasmus și Relații Internaționale.

IV. PREGĂTIREA MOBILITĂȚILOR 

– Primirea aprobării de participare la mobilitate;
– Instructajul cu privire la desfășurarea mobilității Erasmus+;
– Anunțarea Coordonatorului Erasmus+ cu privire la informațiile zborului de plecare;
– Plecarea în mobilitate;
– Anunțarea Coordonatorului Erasmus+  cu privire la ajungerea la destinație. 

V. FINALIZAREA MOBILITĂȚILOR 

– Definitivarea și semnarea Staff Teaching/Training Agrement;
– Semnarea Atestatului de prezență;
– Întoarcerea la timp în ATM;
– Anunțarea Coordonatorului Erasmus+ cu privire la întoarcerea în ATM;
– Completarea raportului final online pus la dispoziție de Comisia Europeană;
– Predarea la Biroul Erasmus a documentelor de mobilitate:
             – Boarding pass pentru transport dus-întors;
             – Staff Training/Teaching Agreement;
             – Certificat de prezență
             – Rezultate și concluzii pentru raportul la misiune
             – Raport informal privind mobilitatea Erasmus+

MODELE DOCUMENTE

INFORMAȚII FINANCIARE

– SUBZISTENȚĂ.Costuri legate direct de șederea participanților pe durata activității. Valoarea din tabelul de mai jos pentru o durată a mobilității mai mică decât 14 zile și 70% din valoarea prevăzută în tabelul de mai jos pentru perioade mai mari de 14 zile.

 

TRANSPORTContribuția la costurile de transport ale participanților, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană.

Informații suplimentare se pot obține accesând pagina web a Agenției Naționale Erasmus+, ANPCDEFP.