Int_Home_ATM

ERASMUS+KA103

Int_Home_Erasmus

MOBILITĂȚI CU ȚĂRI DIN CADRUL PROGRAMULUI

    MOBILITĂȚI personal 

INFORMAȚII GENERALE

Mobilitatea de predare (STA)

Mobilităţile de predare permit cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate și se bazează pe acordurile inter-instituţionale încheiate între instituţiile de învăţământ superior participante la Programul Erasmus+ care deţin ECHE.

Mobilitatea de formare (STT)

Mobilităţile de formare (STT) ale personalului universitar sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

 Criterii de eligibilitate personal

a) Criterii de eligibilitate pentru mobilitățile de predare (STA):

– candidatul trebuie să fie cadru didactic titular, angajat cu norma de bază în ATM;

– candidatul trebuie să obțină o invitaţie din partea unei instituţii partenere pentru desfăşurarea de activităţi didactice în domeniul său de competenţă;

– trebuie să existe un acord interinstituțional cu instituţia de învăţământ superior, în care să fie incluse activităţi de predare pentru domeniul de competenţă al candidatului.

b) Criterii de eligibilitate pentru mobilitățile de formare (STT):

– candidatul trebuie să fie angajat al ATM, cu atribuţii în domeniul didactic sau de organizare a învăţământului;

– candidatul trebuie să obțină o invitaţie din partea unei instituţii partenere pentru un stagiu de formare ce poate contribui la perfecţionarea/dezvoltarea profesională în domeniul său de activitate.

c) Criterii de eligibilitate pentru mobilitățile de organizare (SOM):

– candidatul trebuie să fie angajat al ATM, și să fie membru a echipei de management al proiectului de mobilități Erasmus+;

– candidatul trebuie să obțină o invitaţie din partea unei instituţii partenere pentru o mobilitate care va contribui la sprijinul organizatoric al mobilităților.

Criterii de selecție personal

activitatea profesională, evaluată pe baza CV-ului Europass (max. 20 puncte);

competenţele lingvistice, evaluate pe baza Paşaportului Lingvistic Europass (max. 20 puncte);

conținutul activităților de predare/formare/organizare mobilități și impactul acestor activități asupra dezvoltării profesionale proprii și asupra îmbunătățirii sistemului de învățământ și cercetare al ATM, precum și asupra dezvoltării relațiilor internaționale ale ATM, inclusiv prin publicarea de articole științifice în revistele ATM, evaluare realizată pe baza scrisorii de intenție și a CV-ului (max. 20 puncte);

sprijinirea programului Erasmus+ în ultimii 5 ani prin următoarele tipuri de activităţi desfăşurate: coordonare activități studenți străini ce desfășoară mobilități ERASMUS+ în ATM, inițiere și gestionare de acorduri inter-instituționale, consiliere studenți străini, participare în comisii de selecție a studenților pentru mobilități, organizarea vizitelor delegațiilor de la universități partenere, evaluate pe baza CV-ului (max. 30 puncte);

participare anterioară la mobilități Erasmus+ în ultimii 5 ani (max. 10 puncte, se acordă punctaj maxim pentru neparticipare și punctaj minim pentru participare).

Regulamentul privind organizarea mobilităților de studenți și personal universitar în cadrul proiectelor Erasmus+ KA1 în Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”.