Meniu Închide

ERASMUS+KA103

Int_Home_Erasmus

MOBILITĂȚI CU ȚĂRI DIN CADRUL PROGRAMULUI

    MOBILITĂȚI INCOMING             

I. INFORMAȚII GENERALE

Studenții și personalul didactic din universități partenere pot participa la mobilități Erasmus desfășurate în Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”:

  • Sprijinul financiar este asigurat de către universitatea de origine;
  • Pentru mobilitățile de studiu și de predare este necesară existența unui acord interinstituțional de colaborare între universitatea de origine și Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”;
  • Studenții străini pot participa în ATM la mobilități de plasament (desfășurate în limba engleză sau în limba franceză) sau la mobilități de studiu (desfășurate în limba engleză sau în limba română);
  • Mobilitățile de studiu în limba română se pot realiza la oricare din programele universitare de licență sau de master organizate în cadrul celor 4 facultăți ale Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I”;
  • Mobilitățile de studiu în limba engleză se pot realiza în cadrul Semestrului internaționalDefence and Security Technical Systems“. 

Pentru a participa la o mobilitate incoming, studenții și personalul din universitățile partenere vor completa un formular de aplicație și îl vor trimite pe adresa erasmus@mta.ro:

II. CATALOG DE CURSURI

Semestrul Internațional “Defence and Security Technical Systems“:

– Catalog de cursuri pentru semestrul internațional.

A. Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică:

– Catalog cursuri Departamentul A1

– Catalog cursuri Departamentul A2

B. Facultatea de Aeronave și Vehicule Militare:

– Catalog cursuri Departamentul B1

– Catalog cursuri Departamentul B2

C. Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică:

– Catalog cursuri Facultatea C

E. Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate:

– Catalog cursuri Facultatea E 

III. LISTA DE MOBILITĂȚI INCOMING

– Mobilități studenți incoming;

– Mobilități personal incoming.