Meniu Închide
Int_Home_ATM

ISTORIC ERASMUS

Int_Home_Erasmus

istoric ERASMUS             

Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” joacă un rol activ în cooperarea inter-universitară internaţională, colaborând cu peste 40 de instituţii de învăţământ superior, militare şi civile, din Franţa, Marea Britanie, Portugalia, Italia, Spania, Olanda, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, etc. Programul Erasmus reprezintă pilonul principal al relațiilor internaționale. ATM are o experiență foarte bună în implementarea Programului Erasmus, participând la toate programele finanțate de Comisia Europeană în domeniul mobilităților studențești, începând cu programul Tempus și continuând cu Programul Erasmus-Socrates (2000-2007), Erasmus-LLP Lifelong Learning Programme (2007-2014) și Erasmus+ (2014-2020).

Programul Erasmus-Socrates (2000-2007)

Programul Erasmus-Socrates a constat din desfăşurarea de mobilităţi de studenţi şi de personal universitar în universități de prestigiu din Europa. Programul a fost finanțat de Comisia Europeană și a fost coordonat la nivel național de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). În anul 2003 ATM aplicat și a obținut Carta Universitară Erasmus, cartă care i-a permis să participe la programul Erasmus-Socrates până în anul 2007. Anual, în perioada 2000-2006, ATM a aplicat la ANPCDEFP pentru a obține finanțare pentru proiectul de mobilități de studenți și personal universitar.

Programul ERASMUS-LLP  (2007-2014)

Programul ERASMUS LLP – Lifelong Learning Programme a vizat desfăşurarea de mobilităţi internaționale de studenţi şi de personal universitar. Programul a fost finanțat de Comisia Europeană și a fost coordonat la nivel național de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Pentru a participa la acest program, ATM a aplicat și a a obținut în anul 2007 Carta Universitară Erasmus Extinsă. Anual, în perioada 2007-2013, ATM a aplicat la ANPCDEFP pentru a obține finanțare pentru desfășurarea de mobilități de studenți și de personal universitar.

Programul ERASMUS +  (2014-2020)

Programul ERASMUS + este dedicat mobilităților individuale de studenți și personal universitar, cooperării interinstituționale și schimbului de bune practici la nivel internațional și sprijinului pentru reformele politicilor instituționale. Programul este finanțat de Comisia Europeană și este coordonat la nivel național de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Pentru a participa la acest program, ATM a aplicat și a a obținut în anul 2014 Carta Universitară Erasmus (ECHE). Anual, ATM aplică la ANPCDEFP și la Comisia Europeană pentru a obține finanțare pentru diferite proiecte în cadrul programului Erasmus+.