Meniu Închide
Int_Home_ATM

conferința internațională a studenților “cerc

Int_Home_CERC

PARTENERI

Facultatea de Științe Aplicate UPB București, România

Punct de contact: 
Conf.dr. Antonela TOMA
Prodecan
Email: antonela2222@yahoo.com

Universitatea Militară de Tehnologie, Varșovia, Polonia

Punct de contact: 
Col. dr.ing. Mariusz GONTARCZYK
Șeful Departamentului de Cooperare Internațională Email: mariusz.gontarczyk@wat.edu.pl


Institutul Universitar de
Tehnologie
“Paul Sabatier”
din Toulouse, Franța


Punct de contact: 
Conf. dr. Bérangère LARTIGUE
Responsabil Relații Internaționale Génie Mécanique & Productique
Email: berangere.lartigue@iut-tlse3.fr

Universitatea Națională Militară "Vasil Levski" Veliko Tarnovo
Bulgaria

Punct de contact: 
Col. conf. dr.ing. Dilyan DIMITROV
Decan Facultatea de Artilerie, Apărare Aeriană și CIS, Shumen
Email: dilyaniv@abv.bg

Facultatea de Artilerie, Apărare Aeriană și CIS, Shumen
UNM "Vasil Levski"
Bulgaria

Punct de contact: 
Col. conf. dr.ing. Dilyan DIMITROV
Decan 
Email: dilyaniv@abv.bg

Asociația Studenților din Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"

Punct de contact: 
Ovidiu-Andrei FRĂSIN
Președinte
Email: asatm.ro@gmail.com

Asociația Inginerilor Militari

Punct de contact: 
Col.prof.dr. ing. 
Tudor-Viorel ȚIGĂNESCU
Președinte
Email: presedinte@aimatm.ro

ERASMUS+ ATM

Punct de contact: 
Lt.col.lect.dr.ing. Alin-Constantin SAVA
Coordonator Instituțional Erasmus+
Email: alin.sava@mta.ro

CO-ORGANIZATORI

CONFERINŢE
CONFERINŢE INTERNAŢIONALE
CERC 2020
Conferinţa Internaţională a Studenţilor “CERC” 2020
GRANTURI SEE
GRANTURI SEE
PARTENERI
PARTENERIATE INTERNAŢIONALE
NOUTĂŢI
NOUTĂŢI
RELAŢII INTERUNIVERSITARE
CONTACT
CONTACT RELAŢII INTERUNIVERSITARE

PROGRAMUL ERASMUS+
(2014-2020)
ERASMUS+
2014-2020
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
STUDENŢI
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
STUDENŢI
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
PERSONAL
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
PERSONAL
PROGRAMUL ERASMUS+ KA103
PRIMIRI
PROGRAMUL ERASMUS+KA103
Mobilităţi cu ţări din cadrul programului
PRIMIRI
PROGRAMUL ERASMUS+ KA107
(2014-2020)
PROGRAMUL ERASMUS+KA107
Mobilităţi cu ţări din afara programului
PROGRAMUL ERASMUS+ KA2
(2014-2020)
PROGRAMUL ERASMUS+KA2
Parteneriate strategice

ESDC
Colegiul European de Securitate şi Apărare
ERASMUS MILITAR
INIŢIATIVA ERASMUS MILITAR
ŞCOALĂ DOCTORALĂ
ŞCOALĂ DOCTORALĂ EUROPEANĂ CSDP
SEMESTRU INTERNAŢIONAL
SEMESTRUL INTERNAȚIONAL “SISTEME TEHNICE PENTRU APĂRARE ȘI SECURITATE“
IG MEETINGS
INIŢIATIVA ERASMUS MILITAR
IG MEETINGS
OFERTE ERASMUS MILITAR
OFERTE MOBILITĂŢI ERASMUS MILITAR