În perioada 13-17.06.2016 o delegație din partea IUT Paul Sabatier Toulouse, Franța, formată din conf.univ. Berangere Lartigue (Responsabil Relații Internaționale al Departamentului de Inginerie Mecanică), prof.univ. Laurent Tournois și doamna Marie-Claude Alies, a efectuat o vizită în Academia Tehnică Militară în cadrul programului Erasmus+. Obiectivele vizitei au fost participarea la prezentare rapoartelor intermediare ale studenților francezi de la IUT Paul Sabatier care desfășoară stagii în Academia Tehnică Militară (Maxime Carbonnet, Sébastien Selles, Cédric d’Ambelle, Flavie Laybros, Paul Mortefon și Camille Taulelle) și purtarea de discuții cu Coordonatorul Instituțional Erasmus+ și cu cadrele didactice din ATM cu privire la continuarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două instituții.

Delegația franceză a apreciat cu calificative de foarte bine rezultatele obținute de studenții francezi pe durata mobilităților Erasmus+ în ATM și a transmis mulțumiri coordonatorilor științifici ai studenților francezi Col.prof.univ.dr.ing. Pamfil Șomoiag, Cpt.cdor.conf.univ.dr.ing. Mihăilă-Andres Mihai, Lt.cdor.conf. univ.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu, conf.univ.dr.ing. Pericle Matei și Cpt.lect.univ.dr.ing. Belega Bogdan-Alexandru pentru efortul depus pe durata mobilităților Erasmus+, departamentelor M1 și M2, precum și întregii academii pentru disponibilitatea de a primii an de an studenți francezi în mobilități Erasmus+. De asemenea, delegația franceză a apreciat implicarea domnișoarei lect.univ.dr. Elena-Raluca Constantin în ceea ce privește pregătirea lingvistică a studenților francezi (în perioada aprilie-iunie 2016 cei 6 studenți francezi au participat la cursurile de limba engleză alături de grupele de studenți din ATM, anii 2 și 3, programele de studii de armament și aviație).

În urma discuțiilor a rezultat că este oportună continuarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două instituții, iar în anul universitar 2016-2017, cadre didactice de la IUT Toulouse Franța vor fi invitate să efectueze în ATM mobilități de predare pe tema Particularități ale aerodinamicii și proiectării aeronavelor de transport, iar cadre didactice din ATM vor fi invitate să efectueze mobilități de predare la IUT Toulouse pe tema Particularități ale aerodinamicii și dinamicii zborului proiectilelor și rachetelor.

Această activitate a contribuit la dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice între cele două universităţi şi la creşterea vizibilităţii internaţionale a Academiei Tehnice Militare.