Academia Tehnică Militară organizează în colaborare cu Societatea Inginerilor de automobile din România – SIAR şi Registrul Auto Român, în perioada 19.07. – 21.07.2017, prima ediţie a cursurilor Universităţii de vară în domeniul Ingineriei Autovehiculelor – UNIvIA 2017.

Cursurile UNIvIA 2017 se desfăşoară la sediile Registrului Auto Român din Bucureşti şi Voluntari şi pot fi parcurse de studenţi, masteranzi şi doctoranzi din domeniul Ingineria Autovehiculelor. Participanţii vor aborda atât aspect reglementate din domeniul emisiilor poluante ale autovehiculelor cât şi activităţi practice, demonstrative, de testare – încercare a autovehiculelor cu folosirea unor echipamente moderne, adecvate cerinţelor actuale.