LISTA PROIECTELOR DERULATE DE CADRELE DIDACTICE DE SPECIALITATE ÎN PERIOADA 2010 – 2015

  • „Sistem inteligent de estimare şi optimizare a capacității de pilotare a aeronavelor”, finanțat în cadrul – PNII contract nr. 82062/01.10.2008– Responsabil proiect: dr. ing. Matei Pericle Gabriel, email: pgmatei@yahoo.com

Autoritatea contractantă: Centrul Național de Management de Programe, durata proiectului 2008-2011, valoare totală contract 2541250 lei, finalizat cu sistem complex de evaluare pentru piloți aflat în serviciu la Institutul de Național Medicină Aeronautică INMAS.

  • „Optimizare multi-disciplinară aeroelastică a structurii aripilor fixe compozite”PN-II-RU-TE-2014-4-2825 – Responsabil proiect: cdor. dr.ing. Mihăilă-Andres Mihai, email: mihailam@mta.ro

Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2015-2017, suma totală a proiectului 484.000 lei.

Proiect aflat în derulare.

  • „Realizarea și testarea unui model experimental de mini-UAV cu aripi flexibile care să utilizeze conceptul morphing” – PSCD– Responsabil proiect: Cpt. asist. cercet. drd. ing. Pahonie Radu, email:pahonier@mta.ro

Autoritatea contractantă: Planul Sectorial de Cercetare si Dezvoltare al MAPN, in perioada 2011-2016

Proiect aflat în derulare.

  • „Testarea şi calibrarea senzorilor inerţiali miniaturizaţi, utilizaţi în aplicaţii militare de poziționare globală a vehiculelor aerospaţiale” – PSCD– Responsabil proiect: Asist. univ. dr. ing. Adochiei Ioana, email:edu@mta.ro

Autoritatea contractantă: Planul Sectorial de Cercetare si Dezvoltare al MAPN, in perioada 2014-2016

Proiect aflat în derulare.

  • „Dezvoltarea unei baze de date cu întrebări pentru examinarea teoretică în vederea licenţierii personalului tehnic-ingineresc de aviaţie care desfăşoară activităţi aeronautice militare” – PSCD– Responsabil proiect: Slt. asist. cercet.drd. ing.Negru Andra, email:andra_negru23@yahoo.com

Autoritatea contractantă: Planul Sectorial de Cercetare si Dezvoltare al MAPN, in perioada 2015-2016

  • „Realizarea şi testarea unui model experimental de mini-motoparapantă automatizată pentru executarea misiunilor de supraveghere aeriană și transport aerian” – PSCD– Responsabil proiect: Slt. asist. cercet.drd. ing.Mihai Razvan, email:viorel_mihai@yahoo.com

Autoritatea contractantă: Planul Sectorial de Cercetare si Dezvoltare al MAPN, in perioada 2015

Proiect aflat în derulare.

  • „Comportamentul materialelor la viteze mari depoziționare” – POSDRU/ 159/ 1.5/ S/ 140106 – Responsabil proiect: Asist. univ. drd. ing. Nicolaescu Gigi-Ionuţ,   email: nicolaescu_ionut@yahoo.com

Autoritatea contractantă: POSDRU 2007-2013, durata proiectului 18 luni

  • „Analiza numerică și experimentală a unui mecanism de degradare al materialelor compozite armate cu țesături din fibre” – POSDRU/ 159/ 1.5/ S/ 140106 – Responsabil proiect: Lt. cdor. lect. univ.dr.ing.Larco Ciprian, email: ciprian_larco@yahoo.com

Autoritatea contractantă: POSDRU 2007-2013, durata proiectului 18 luni

  • „Modelarea numerică a interacțiunii fluid-structură prin metoda SPH pentru structuri flexibile” – POSDRU/ 159/ 1.5/ S/ 140106 – Responsabil proiect:Cpt.lect.univ.dr.ing.Bogdan Belega, bogdan@yahoo.com

Autoritatea contractantă: POSDRU 2007-2013, durata proiectului 18 luni

PROIECTE FINALIZATE
Nr.crt. Titlu proiectului Anul Director de proiect
1. Cercetări privind modificarea constructivă a proiectilului cal.152 mm în vederea obținerii unui proiectil activ-reactiv cal.152 mm cu scopul măririi bătăii 2012 Cpt.lector dr.ing.Belega Bogdan
2. Realizarea și testarea în tunelul aerodinamic a unor ogive cu efect ejector pentru rachete 2012 Cpt.lector dr.ing.Belega Bogdan
3. Proceduri de realizare a suprafețelor portante din materiale compozite pentru mini-avioane 2012 Lt.cdor.lector dr.ing.Larco Ciprian
4. Realizarea și testarea în tunelul aerodinamic a unor profile experimentale pentru mini-UAV-uri 2011 Lt.asist.Pahonie Radu
5. Modul adaptat pentru sisteme de parașutare HAHO/HALO 2011 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
6. Aparat pentru măsurarea și afișarea în permanență a vitezei și direcției vântului 2009 Lt.cdor.lector dr.ing.Roșu Paul
7. Subsistem independent de orientare precisă și navigație pe bază de GPS și back-up inerțial pentru subsistemul mijloacelor de lovire din cadrul Divizionului LAROM 2009 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
8. Sistem de monitorizare a deplasării autovehiculelor/coloanelor militare 2009 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
9. Elaborare standarde militare tehnice 2009 Lt.cdor.lector dr.ing.Roșu Paul
10. Studiu privind determinarea numerică a resursei componentelor structurale ale aeronavelor 2008 Lt.cdor.lector dr.ing.Roșu Paul
11. Calculator balistic destinat conducerii focului aruncătoarelor cal.82mm și 120mm 2008 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
 

LUCRĂRI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE BAZĂ DE CONTRACTE CU AGENŢI ECONOMICI

Nr. crt. Titlu proiectului Anul Director de proiect
1. Subsistem modularizat de conducere şi coordonare a focului, pentru aruncătoare calibru 120/82 autopropulsate, SACF 120/82 2008 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
2. Cercetări privind realizarea unor sisteme ecologice de transport neconvenţionale autopropulsate utilizate atât pe apă cât şi pe terenuri mlăştinoase 2006-2008 Cdor.conf.univ.dr.ing. Răzvan NECHIFOR
3. Robot pentru combaterea acţiunilor teroriste 2006-2008 Cdor.conf.univ.dr.ing. Răzvan NECHIFOR
 

LUCRĂRI DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN PLANUL ANUAL INTERN DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Nr. Titlu proiectului Anul Director de proiect
crt.
1. Memorator tehnic pentru inginerul de logistică din domeniul aviaţiei 2007-2010 Cdor.conf.univ.dr.ing. Răzvan NECHIFOR
2. ERASMUS 2012 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
3. ERASMUS 2012 Conf. Ștefan Amado
4. ERASMUS 2012 Lector Matei Pericle
5. Studiul proprietăților de elasticitate ale materialelor compozite 2012 Conf. Ștefan Amado
6. Numerical simulation of FOW over Airfails with a cavity 2012 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
7. Aerodinamica avioanelor și elicopterelor 2012 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
8. Metode numerice în ingineria aerospațială 2012 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
9. Aplicații MATLAB în ingineria aerospațială 2012 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
10. Sisteme automate neliniare 2012 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
11. Îndrumar de laborator – Sisteme automate 2012 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
12. Mecanică – Dinamică 2012 Cdor.conf.univ.dr.ing. Răzvan NECHIFOR
13. Îndrumar de laborator – Calculul și construcția motoarelor de aviație 2012 Cdor.conf.univ.dr.ing. Răzvan NECHIFOR
14. Procesarea de date la bordul aeronavelor 2012 Lector Matei Pericle
15. Echipamente moderne de afișare la bordul aeronavelor 2012 Lector Matei Pericle
16. Analiza statică a structurilor prin metoda elementului finit 2012 Conf. Ștefan Amado
17. Rezistența materialelor 2012 Conf. Ștefan Amado
18. Instalații hidraulice de combustibil și pneumatice la bordul aeronavelor 2012 Lt.cdor.lector dr.ing.Roșu Paul
19. Logistica forțelor aeriene 2012 Lt.cdor.lector dr.ing.Larco Ciprian
20. Îndrumar de laborator – Mecanică și teoria mecanismelor 2012 Lt.cdor.lector dr.ing.Mihăilă Andres Mihai
21. Îndrumar de laborator – Echipamente și aparatură de bord 2012 Lt.cdor.lector dr.ing.Roșu Paul
22. Studiul proprietăților de elasticitate ale materialelor compozite 2011 Conf. Ștefan Amado
23. Numerical simulation of FOW over Airfails with a cavity 2011 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
24. Aerodinamica avioanelor și elicopterelor 2011 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
25. Metode numerice în ingineria aerospațială 2011 Cdor.prof.univ.dr.ing.Rotaru Constantin
26. Aplicații MATLAB în ingineria aerospațială 2011 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
27. Îndrumar de laborator – Sisteme automate 2011 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
28. Sisteme automate neliniare 2011 Cdor.prof.univ.dr.ing. Vasile NUTU
29. Mecanică – Dinamică 2011 Cdor.conf.univ.dr.ing. Răzvan NECHIFOR
30. Îndrumar de laborator – Calculul și construcția motoarelor de aviație 2011 Cdor.conf.univ.dr.ing. Răzvan NECHIFOR
31. Procesarea de date la bordul aeronavelor 2011 Lector Matei Pericle
32. Echipamente moderne de afișare la bordul aeronavelor 2011 Lector Matei Pericle
33. Analiza statică a structurilor prin metoda elementului finit 2011 Conf. Ștefan Amado
34. Rezistența materialelor 2011 Conf. Ștefan Amado
35. Instalații hidraulice de combustibil și pneumatice la bordul aeronavelor 2011 Lt.cdor.lector dr.ing.Roșu Paul
36. Logistica forțelor aeriene 2011 Lt.cdor.lector dr.ing.Larco Ciprian
37. Îndrumar de laborator – Mecanică și teoria mecanismelor 2011 Lt.cdor.lector dr.ing.Mihăilă Andres Mihai
38. Îndrumar de laborator – Echipamente și aparatură de bord 2011 Lt.cdor.lector dr.ing.Roșu Paul
 

LUCRĂRI DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANȚATE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE

Nr. crt. Titlu proiectului Anul Director de proiect
1. Sistem integrat de protecție a instalațiilor de ventilație din clădirile de interes național strategic în caz de atac cu agenți chimici și biologici 2009 Lt.cdor.lector dr.ing.Mihăilă Andres Mihai

< înapoi la departamentul M2