Directorul CSUD(împuternicit)

Prof. univ. dr.ing. Ioan NICOLAESCU – asigură atribuțiile funcției

Membrii CSUD

Grad Nume Prenume
prof. univ. dr. ing. Ioan NICOLAESCU
col. (r) prof. univ. dr. ing. Ioan VEDINAȘ
col. (r) prof. univ. dr. ing. Ciprian RĂCUCIU
prof. univ. dr. ing. Victor-Valeriu PATRICIU
prof.univ.dr.ing. Ștefan SIMION
std.drd.lt.ing. Andrei-Daniel  MANDACHE-DODOIU
std.drd.lt.ing. Daniel DEPĂRĂȚEANU

 

Directorul școlii doctorale

Grad Nume Prenume Școală doctorală E-mail CV
prof.univ.dr.ing. Victor PATRICIU Ingineria sistemelor de apărare și securitate victor.patriciu[at]mta.ro CV

 

Consiliul școlii doctorale

Grad Nume Prenume
Col.(r) prof.univ.dr.ing Ioan VEDINAȘ
Prof. univ. dr. ing. Nicolae JULA
Student-doctorand lt. ing. Andrei MANDACHE-DODOIU

Conducători doctorat

Domeniul
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică
Inginerie civilă
Inginerie industrială
Inginerie aerospațială

Studenți doctoranzi

Contact

Adresă:

Academia Tehnica Militara, Bulevardul George Coșbuc, nr. 39-49, sector 5 București, cod poștal 050141

Secretariat Școala doctorală Sisteme electronice, informatice si de comunicatii pentru aparare si securitate națională:

  • Secretar:
  • Telefon: (+40) 21 335 46 60/0359
  • Fax: (+40) 21 335 57 63
  • E-mail: