Directorul CSUD

Prof. univ. dr.ing. Ioan NICOLAESCU CV

Membrii CSUD

Grad Nume Prenume
prof. univ. dr. ing. Ioan VEDINAȘ
prof. univ. dr. ing. Ciprian RĂCUCIU
prof. univ. dr. ing. Victor-Valeriu PATRICIU
prof.univ.dr.ing. Ștefan SIMION
std.drd.lt.ing. Andrei-Daniel  MANDACHE-DODOIU
std.drd.lt.ing. Daniel DEPĂRĂȚEANU

 

Directorul școlii doctorale

Grad Nume Prenume Școală doctorală E-mail CV
prof.univ.dr.ing. Victor PATRICIU Ingineria sistemelor de apărare și securitate victor.patriciu[at]mta.ro CV

 

Consiliul școlii doctorale

Grad Nume Prenume
Prof.univ.dr.ing Ioan VEDINAȘ
Prof. univ. dr. ing. Nicolae JULA
Student-doctorand lt. ing. Andrei MANDACHE-DODOIU

Conducători doctorat

Domeniul
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale
Inginerie electrică
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică
Inginerie civilă și instalații
Inginerie industrială
Inginerie aerospațială

Studenți doctoranzi

Contact

Adresă:

Academia Tehnica Militara, Bulevardul George Coșbuc, nr. 39-49, sector 5 București, cod poștal 050141

Secretariat:

  • Telefon: (+40) 21 335 46 60/0224, 0343
  • Fax: (+40) 21 335 57 63
  • E-mail: adrian.chisavu[at]mta.ro