CONFERINȚE

Seminarii

Seminarul  Școlii Doctorale “Ingineria sistemelor de apărare și securitate” din 28 septembrie 2017

Seminarul Școlilor Doctorale din data de 4 martie 2015

Şcolile Doctorale din Academia Tehnică Militară (ATM) au organizat miercuri 4 martie 2015, în sala Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), seminarul periodic pentru prezentarea unor rezultate ale cercetărilor doctoranzilor, a experienţei dobândite la diferite stagii de specializare, articole recente publicate în reviste de specialitate internaţionale, participări la manifestări stiinţice. La acest seminar au participat doctoranzi, conducători de doctorat şi specialişti, colaboratori ai Şcolilor Doctorale din ATM. Tematica abordată a permis un foarte util schimb de experiență asupra metodolgiei redactării articolelor știintifice de către doctoranzi în vederea diseminarii rezultatelor științifice prin jurnale și conferințe indexate BDI sau ISI.

Seminarul Școlilor Doctorale din data de 30 iunie 2014

Şcolile Doctorale din Academia Tehnică Militară (ATM) organizează luni 30 iunie 2014, ora 9:00, în sala Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), seminarul periodic pentru prezentarea unor rezultate ale cercetărilor doctoranzilor, a experienţei dobândite la diferite stagii de specializare, articole recente publicate în reviste de specialitate internaţionale, participări la manifestări stiinţice. La acest seminar sunt invitaţi conducătorii de doctorat şi specialişti, colaboratori ai Şcolilor Doctorale din ATM.