Studenții doctoranzi care finalizează programul de pregătire prin doctorat, au obligația de a completa formularul “Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat [pdf]”. După completare, documetul va fi afișat pe site-ul ATM.

 1. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la dezvoltarea și optimizarea mașinilor electrice cu turații ridicate pentru aplicații speciale”, autor Ing. Radu Obreja
 2. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la analiza și reconstrucția accidentelor rutiere în condiții de incertitudine”, autor Ing. Dinu Irinel
 3. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la studiul deplasării automobilului aplicând algoritmul dinamicii inverse”, autor Ing. Simionescu Marius
 4. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Considerații privind determinarea parametrilor funcționali ai motoarelor cu aprindere prin comprimare la bordul navelor”, autor Ing. Dorel Dumitru Velcea
 5. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Securitatea informației folosind tehnici de biocriptografie”, autor Ing. Marius-Alexandru Velciu
 6. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Tehnici de apărare folosite în securitate cibernetică “, autor Ing. Mihai-Gabriel Ioniță
 7. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la calculul panelor din profile cu pereți subțiri formate la rece”, autor Ing. Vlad Cucu
 8. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuţii la dezvoltarea sistemelor pirotehnice modulare de contramăsuri în domeniul vizibil şi infraroşu pentru protecţia autovehiculelor militare”, autor Ing. PULPEA Bogdan
 9. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Studiul comparativ al funcționării motorului de automobil cu benzină și cu gaz petrolier lichefiat”, autor Ing. STOICA Ramona
 10. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Multicore CPUs for Parallelizing Network Intrusion Prevention”, autor Ing. VELEA Radu
 11. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Integrarea în medii de calcul distribuit a acceleratoarelor bazate pe circuite FPGA”, autor Ing. DUMITRU Laurențiu
 12. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Studii și cercetări referitoare la reutilizarea explozivilor brizanți de mare energie după expirarea duratei de viață”, autor Ing. Andreea-Elena VOICU
 13. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Securitatea algoritmilor criptografici”, autor Dr.ing. Florin MEDELEANU
 14. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții în optimizarea multicriterială a sistemelor informatice distribuite”, autor Ing. Rareș Maniu
 15. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la dezvoltarea unui sistem de neutralizare a dispozitivelor explozive improvizate”, autor Ing. Bălan T. Vasile
 16. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Security implications of the Internet of Things”, autor Ing. Bogdan Chifor
 17. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții privind interacțiunea om-mașină la nivel BCI în sistemele tehnice integrate civile și militare”, autor Ing. Cătălin Ștefan
 18. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Modelarea numerică și experimentală a comportării betonului la explozie și impact”, autor ing. Dan Ilie BULIGA
 19. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la dezvoltarea sistemelor de verificare a vorbitorului pe echipamente mobile”, autor ing .Florin-Dragoș CURELARU
 20. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Studiul determinării caracteristicilor de funcționare ale fluidelor din sistemele navale de propulsie în scopul reducerii poluării mediului marin”, autor ing. Ali LEVENT
 21. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Modelarea, simularea și reconstrucția accidentelor de circulație”, autor ing. Virgilius-Justinian RĂDULESCU
 22. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Cercetări privind îmbunătățirea performanțelor sistemelor de răcire ale motoarelor cu aprindere prin comprimare navale”, autor ing. Daniel Constantin MĂRĂȘESCU
 23. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Servicii bazate pe locație în rețele de comunicații mobile”, autor ing. Cristian Liviu LECA
 24. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la calculul solicitărilor mecanice ale echipamentelor care fac obiectul transportului militar tactic”, autor ing. Daniela VOICU
 25. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții privind dezvoltarea durabilă a sistemelor pentru securizarea frontierelor”, autor ing. Maria-Cristina CICĂ
 26. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la studiul dinamicii autovehiculelor”, autor ing. Ionuț-Gabriel DOROBANȚU
 27. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Studiul privind transpunerea procedurilor de testare specifice vehiculelor militare în mediul virtual”, autor mr. ing. Petru ROȘCA
 28. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la studiul stabilității deplasării autovehiculelor”, autor cpt. ing. Constantin-Iulian PÂNTECE
 29. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Studiul funcționării unui motor Diesel de mare putere”, autor lt. col. ing. Nicolau MARIN
 30. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Eficientizarea caracterului de confidențialitate în sistemele publice de gestiune a informațiilor cu caracter personal”, autor ing. Narcis-Florentin ANTONIE
 31. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Sistem inovativ de management al detecției atacurilor informaționale asupra bazelor de date”, autor Violeta Nicoleta OPRIȘ