2011 | 2012 – 2013 | 2014 – 2015 – 2016| 2017 | 2018 – 2019


 

 

 

 

Doctorand Tema tezei de doctorat The Ph.D. Thesis Field of study Conducător doctorat Data propusa pentru sustinere Abstract
CHIFOR E.A. BOGDAN-COSMIN Implicații de securitate în domeniul Internet of Things Security implications of the Internet of Things Calculatoare și tehnologia informației Prof. univ. dr.ing. Victor-Valeriu PATRICIU 22.03.2018

Comisie susţinere

rom|en
RĂDULESCU E. VIRGILIUS-JUSTINIAN Modelarea, simularea și reconstrucția accidentelor de circulație Traffic accidents modeling, simulating and reconstrucying Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Ion COPAE

22.06.2018

Comisie susţinere

rom|en
BULIGA N. DAN-ILIE
Modelarea numerică și experimentală a comportării betonului la explozie și impact Numerical and experimental modeling of concrete behavior at explosion and impact Inginerie civilă Prof. univ. dr.ing.

Nicolae STOICA

02.11.2018

Comisie susţinere

rom|en
CURELARU V.FLORIN DRAGOȘ
Contribuții la dezvoltarea sistemelor de verificare a vorbitorului pe echipamente mobile Contribution to the development of the speaker verification systems on handheld devices Inginerie electronică și telecomunicații Prof. univ. dr.ing.

Mihai RADU

09.11.2018

Comisie susţinere

rom|en
ALI B. LEVENT Studiul determinării caracteristicilor de funcționare ale fluidelor din sistemele navale de propulsie în scopul reducerii poluării mediului marin Study of determination of propulsion function fluids in propulsion systems to reduce marine pollution Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Anastase PRUIU

23.11.2018

Comisie susţinere

rom|en
MĂRĂȘESCU C. DANIEL-CONSTANTIN Cercetării privind îmbunătățirea performanțelor sistemelor de răcire ale motoarelor cu aprindere prin comprimare navale Researches on naval internal combustion engines cooling systems optimization Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Anastase PRUIU

06.12.2018

Comisie susţinere

rom|en
LECA S. CRISTIAN-LIVIU Servicii bazate pe locație în rețele de comunicații mobile Location based services in mobile communications networks Inginerie electronică și telecomunicații Prof. univ. dr.ing.

Ioan NICOLAESCU

30.01.2019

Comisie susţinere

rom|en
VOICU DANIELA Contribuții la calculul solicitărilor mecanice ale echipamentelor care fac obiectul transportului militar tactic Contributions to the calculation of mechanical stress of equipment subject to tactical militay transport Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Gheorghe OLARU

31.01.2019

Comisie susţinere

rom|en
DOROBANȚU V. GABRIEL-IONUȚ Contribuții la studiul dinamicii autovehiculelor Contributions  to the study of dynamics of the vehicles Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Ion Copae

29.03.2019

Comisie susţinere

rom|en
ROȘCA P. PETRU Studiu privind transpunerea procedurilor de testare specifice vehiculelor militare în mediul  virtual Study regarding the implementation of military vehicles specific test procedures in the virtual environment Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Gheorghe Olaru

04.04.2019

Comisie susţinere

rom|en