2011 | 2012 – 2013 | 2014 – 2015 – 2016| 2017


Doctorand Tema tezei de doctorat The Ph.D. Thesis Field of study Conducător doctorat Data propusa pentru sustinere Abstract
Ciortan T. Iuliana-Florina(Pană) Studii și cercetări referitoare la generarea, propagarea și atenuarea undelor de șoc în lichide Studies and research regarding generation, propagation and attenuation of shock wave in liquids Inginerie mecanică Col.(r) prof. univ. dr.ing.

Octavian ORBAN

27.01.2017

Comisie susţinere

rom|en
Dinu N.G. Irinel Contribuții la analiza și reconstrucția accidentelor rutiere în condiții de incertitudine Contributions to car crash analysis and reconstruction in case of uncertainties Inginerie mecanică Gl. bg. (r)  prof. univ. dr.ing.

Ion COPAE

21.04.2017

Comisie susţinere

rom|en
Simionescu S. Marius Contribuții la studiul deplasării automobilului aplicând algoritmul dinamicii inverse Contributions to the study of automobile driving by using reverse dynamics algorithm Inginerie mecanică Gl. bg. (r)  prof. univ. dr.ing. Ion COPAE 21.04.2017

Comisie susţinere

rom|en
Pulpea G. Gheorghe Bogdan Contribuții la dezvoltarea sistemelor pirotehnice modulare de contramăsuri în domeniul vizibil și infraroșu pentru protecția autovehiculelor militare Contributions to the development of obscurant modular pyrotechnic systems in the visible and infrared spectrum for military vehicle protection Inginerie mecanică Col.(r)  prof. univ. dr.ing. Ioan VEDINAȘ 20.04.2017

Comisie susţinere

rom|en
Cucu N. Vlad Contribuții la calculul panelor din profile cu pereți subțiri formate la rece Contributions to the design of cold-formed steel purlins Inginerie civilă Col. (r)  prof. univ. dr.ing.

Nicolae STOICA

05.05.2017

Comisie susţinere

rom|en
Trofin M. Florin Cercetări privind evaluarea siguranţei şi riscului în exploatarea construcţiilor hidrotehnice în caz de dezastre naturale provocate de schimbările climatice Research on the Safety and Risk Assessment in the Operation of Hydrotechnical Constructions in Case of Natural Disasters Arising from Climate Change Inginerie civilă Col. (r)  prof. univ. dr.ing.

Nicolae STOICA

09.06.2017

Comisie susţinere

rom|en
Medeleanu D. Florin Securitatea algoritmilor criptografici Cryptographic Algorithms Security Inginerie electronică și telecomunicații Col. (r)  prof. univ. dr.ing. Ciprian RĂCUCIU 04.07.2017

Comisie susţinere

rom|en
Stoica N. Ramona-Monica Studiul comparativ al funcționării motorului de automobile cu benzină și cu gaz petrolier lichefiat Comparative study of automobile’s engine  functioning

with gasoline and liquefied petroleum gas

Inginerie mecanică Gl. bg. (r)  prof. univ. dr.ing.

Ion COPAE

06.07.2017

Comisie susţinere

rom|en
Coșofreț V. Doru Contribuții privind managementul calității mediului în transporturile navale  Contributions on improvement of environmental quality management in naval transportInginerie industrială Inginerie industrială Gl.bg. (r) prof.univ.dr.ing.

Marian BUNEA

26.07.2017

Comisie susţinere

rom|en
Voicu C. Elena-Andreea Studii și cercetări referitoare la reutilizarea explozivilor brizanți de mare energie după expirarea duratei de viață Studies and research regarding the reuse of high explosives after the end of weapons life cycle Inginerie mecanică Col.(r)  prof. univ. dr.ing.

Octavian ORBAN

22.09.2017

Comisie susţinere

rom|en
Costache G. Cătălin George Contribuții privind optimizarea sistemelor tehnice integrate a infrastructurii obiectivelor civile și militare Contributions on the optimization of integrated technical systems of infrastructure for civil and military objectives Inginerie mecanică Col. (r) prof. univ. dr. ing.

Titi PARASCHIV

26.09.2017

Comisie susţinere

rom|en
Bălan T. Vasile Contribuții la dezvoltarea unui sistem de neutralizare a dispozitivelor explozive improvizate Contributions on the development of a neutralizations system of improvised explosive devices Inginerie industrială Gl. bg. (r)  prof. univ. dr.ing.

Marian BUNEA

27.09.2017

Comisie susţinere

rom|en
Maniu G.L. Rareş-Gelu Contribuţii în optimizarea multicriterială a sistemelor informatice distribuite Contributions to multicriterial optimization of distributed information systems Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prof. univ. dr.ing.

Alexandru ŞERBĂNESCU

05.10.2017

Comisie susţinere

rom|en
Cică Maria-Cristina Contribuții privind dezvoltarea durabilă a sistemelor pentru securizarea frontierelor Contributions on sustainable development of border security systems Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prof. univ. dr.ing.

Alexandru ŞERBĂNESCU

05.10.2017

Comisie susţinere

rom|en
Velea F. Radu Tehnologii Multicore pentru paralelizarea procesului de detecție și prevenție a intruziunilor la nivel de rețea Multicore CPUs for Parallelizing Network Intrusion Prevention Calculatoare și tehnologia informației Prof. univ. dr.ing.

Victor-Valeriu PATRICIU

14.11.2017

Comisie susţinere

rom|en
Ștefan V. Cătălin Contribuții privind interacțiunea om-mașină la nivel BCI în sistemele tehnice integrate civile și militare Contributions on the human-machine interaction at BCI level within integrated technical civil and military systems Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Titi PARASCHIV

08.12.2017

Comisie susţinere

rom|en
Dumitru S.A. Laurențiu Alexandru Integrarea în medii de calcul distribuit a acceleratoarelor bazate pe circuite FPGA Integration of FPGA-based accelerators in distributed computing environments Inginerie electronică și telecomunicații Prof. univ. dr.ing.

Ciprian RĂCUCIU

15.12.2017

Comisie susţinere

rom|en