2011 | 2012 – 2013 | 2014 – 2015 – 2016| 2017 | 2018


 

 

 

 

Doctorand Tema tezei de doctorat The Ph.D. Thesis Field of study Conducător doctorat Data propusa pentru sustinere Abstract
CHIFOR E.A. BOGDAN-COSMIN Implicații de securitate în domeniul Internet of Things Security implications of the Internet of Things Calculatoare și tehnologia informației Prof. univ. dr.ing. Victor-Valeriu PATRICIU 22.03.2018

Comisie susţinere

rom|en
RĂDULESCU E. VIRGILIUS-JUSTINIAN Modelarea, simularea și reconstrucția accidentelor de circulație. Traffic accidents modeling, simulating and reconstrucying Inginerie mecanică Prof. univ. dr.ing.

Ion COPAE

22.06.2018

Comisie susţinere

rom|en