INFORMAȚII PRIVIND STUDIILE DOCTORALE

 

Anunțuri

 

<<   www.mta.ro

 
 
 

Academia Tehnică Militară

Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este o instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofițerilor specialiști și a personalului civil selecționat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională sau ale unor beneficiari din țară și din străinătate, în condițiile legii.

Academia Tehnică Militară desfășoară activități de învățământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licență, de studii universitare de masterat și de studii universitare de doctorat, în domeniile și specializările acreditate, precum și alte forme de pregătire, de perfecționare și de specializare.

Academia Tehnică Militară efectuează cercetare științifică și elaborează studii științifice în domeniul de competență, potrivit solicitărilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Paza) si ale altor beneficiari, pe bază de contracte încheiate în acest scop.

Studiile universitare de doctorat, organizate de Şcoala Doctorală, în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare din Academia Tehnică Militară şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală şi proiectare. Ele au o durată de 3 ani universitari şi cuprind două componente, care se desfăşoară sub îndrumarea unui conducător de doctorat: un program de pregătire universitară avansată şi un program de cercetare ştiinţifică.