Domeniul de studii

Programul de masterat

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Securitatea tehnologiei informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică
Electronică aplicată în robotică pentru securitate şi apărare