Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001 Mr. Raluca DIMA
Telefon: (+40) 21 335 46 65 interior 0213
Fax: (+40) 21 335 57 63
E-mail: relații.publice@mta.ro

  • Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001(.doc)
  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)
  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)
  • Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
  • Lista documentelor de interes public