• Etică
    • Codul de etică și deontologie profesională, pag. 43 în Carta Universitară
  • Alegeri
    • Desemnarea structurilor și a funcțiilor de conducere, pag. 38 în Carta Universitară
    • Metodologia de alegeri