Facultatea E

 1. Advanced models for the design and evaluation of modern cryptographic systems (ADECS) – Responsabil de proiect: mr.lect.univ.dr.ing. Mihai TOGAN, e-mail: mihai.togan@gmail.com Parteneri: CO – S.C. CERTSIGN SA, P1 – Academia Tehnică Militară Bucureşti, P2 – Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, P3 – UTI Systems SA, Autoritate contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2012-2014, suma totală a proiectului 2.446.960 lei, din care alocat P1 – 303.280 lei, Etapa a III-a se finalizează data de 31.10.2016;
 2. Advanced antennas for space communications, ADANSPACE, CO – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, P1 – Universitatea Politehnica Bucureşti, P2 – Academia Tehnică Militară,  responsabil proiect prof. dr. ing. Ioan NICOLAESCU, ioannic@mta.ro, buget total solicitat 1.000.000 lei, buget P2 solicitat 275.000 lei.;
 3. Simularea şi modelarea comportamentului telocitelor în procesele de semnalare şi regenerare tisulară – Responsabil proiect: Prof.univ. dr. Roateşi Simona, e-mail: sroatesi@yahoo.fr.
  Parteneri: CO – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babes” RA; P1: Universitatea de Medicina şi Farmacie “CAROL DAVILA”; P2: ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ; P3: CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2014-2016, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, suma totală a proiectului, 1.250.000 lei, din care buget alocat ATM 300.000 lei.
 4. Rețea de drone pentru misiuni de cautare si salvare, PN-III-212PED/2017  Responsabil proiect: Lt. col. conf. univ. Molder Cristian, e-mail: cristianmolder@gmail.com Parteneri: CO – Academia Tehnica Militara; P:Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, perioada de derulare 01.09.2017-21.12.2018, Buget Total:571.950,00 RON

 

Facultatea M

 1. Sistem de protecţie antiexplozie pentru echiparea vehiculelor – Director proiect Mr.dr.ing. Rotariu Adrian, e-mail: arotariu99@yahoo.com.
  Parteneri: CO – ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI; P1: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie; P2: Universitatea Politehnica din Bucureşti; P3: Agentia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM); P4: STIMPEX S.A.; P5: EUROPLASTIC S.R.L.
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2014-2016, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, suma totală a proiectului, 1.250.000 lei, din care buget alocat ATM 350.000 lei.
 2. Structuri composite modulare pentru protecţia împotriva efectelor complexe ale dispozitivelor explozive improvizate – Responsabil proiect: Mr.dr.ing. Rotariu Adrian, e-mail: arotariu99@yahoo.com.
  Parteneri: CO: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie; P1: Universitatea Politehnica din Bucureşti; P2: ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ; P3: STIMPEX S.A.; P4: EUROPLASTIC S.R.L.
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2014-2016, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, suma totală a proiectului, 1.250.000 lei, din care buget alocat ATM 212.000 lei.
 3. Dezvoltarea unui senzor pentru detecţia multiplă şi selectivă a unor explozivi reprezentativi – Responsabil proiect: Lt.col.dr.ing. Rotariu Traian, e-mail: trotariu@mta.ro.
  Parteneri: CO: Institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru electrochimie şi materie condensată – INCEMC Timişoara; P2: ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ; P3: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti; P4: MIRA TELECOM S.R.L.; P5: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti INCD.
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2014-2016, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, suma totală a proiectului, 1.250.000 lei.
 4. Sistem balistic de calibru mic, rapid convertibil pentru acţiuni letale şi neletale – Director proiect: Lt.col.dr.ing. Cîrmaci-Matei Marius Valeriu, e-mail: mariusvaleriu@yahoo.com.
  Parteneri: CO – ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI; P2: Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM); P3: Societatea Comercială “UZINA MECANICĂ SADU” S.A. Filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A.
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2014-2016, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, suma totală a proiectului, 1.250.000 lei, din care buget alocat ATM 792.500 lei.
 5. Sisteme complexe cu structură deformabilă destinate protecţiei balistice a vehiculelor blindate implicate în conflicte asimetrice – Responsabil proiect: Col.prof.univ.dr.ing. Ţigănescu Viorel, e-mail: viorel.tiganescu@mta.ro.
  Parteneri: CO – Universitatea Politehnica din Bucureşti; P2: ECOTRANSTECH S.R.L.; P3: ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ.
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2014-2016, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, suma totală a proiectului, 1.200.000 lei, din care buget alocat ATM 315.000 lei.
 6. Optimizare multi-disciplinară aeroelastică a structurii aripilor fixe compozitePN-II-RU-TE-2014-4-2825 – Responsabil proiect: Lt.cdor. dr.ing. Mihăilă-Andres Mihai, email: mihailam@mta.ro
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2015-2017, suma totală a proiectului 484.000 lei.  Fișă proiect:  en  ro
 7. Sistem de protecție împotriva exploziei, agenților chimici și biologici, destinat echipării clădirilor  – Director proiect Mr.dr.ing. Baciu Cătălin, e-mail: baciucatalin2001@yahoo.com.
  Parteneri: CO – ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI; P1: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie; P2: SETUM S.A.Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2016-2018, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, suma totală a proiectului – 460.000 lei, din care buget alocat ATM 260.000 lei.Fișă proiect: ro Rezumate: Etapa II
 8. Concept de componentă de luptă exploziv-fugasă cu efect crescut (BEHEWC)PNIII/Proiecte experimental demonstrative – Director proiect: Mr.conf.dr.ing. Eugen TRANĂ,   email: eugen.trana@mta.ro
  Autoritatea contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2017-2018, suma totală a proiectului 500.000 lei.  Fișă proiect:   ro
 9. Sistem inteligent de monitorizare a proceselor de sudare în mediu protejat, capabil a fi integrat în mediul IoT  nr.143 CI/2018      Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Contractor beneficiar: LEMIT INSERV SRL. Contractor furnizor de servicii: Academia Tehnică Militară. Perioada: Nov. 2017 – Apr. 2018. Buget Academia Tehnică Militară: 50.000 lei. Director de proiect: Mr. lect. univ. dr. ing. Alin-Constantin SAVA, email: alin.sava@mta.ro