Studenţii A.T.M. primesc din partea cadrelor didactice, în egală măsură, informaţiile necesare formării lor ca viitori specialişti în domeniul ştiinţelor inginereşti, cât şi sfaturi pentru a deveni OAMENI.
Existenţa probelor fizice ca parte componentă a examenului de admitere în Academia Tehnică Militară, face ca studenţii noştri să nu fie printre cei cu probleme majore de sănătate. Cu toate acestea mulţi dintre ei au nevoie de o transformare profundă şi tocmai de aceea ei sunt supuşi, încă de la primele ore de pregătite fizică, la o serie de experienţe noi, iar termeni ca forţă, viteză şi rezistenţă le devin uzuali, iar cu ajutorul profesorilor, educaţia fizică şi sportul devin părţi componente ale modului lor de viaţă.
„Mens sana in corpore sano”. Prin sport se creează premisele unei dezvoltări fizice armonioase a studenţilor A.T.M. Comisia Didactică de Educaţie Fizică şi Sport acordă, aşa cum se poate observa şi din programele analitice, o mare importanţă jocurilor sportive.
Practicarea acestora are o mare influenţă asupra comportamentului psihologic al tinerilor. Ei trebuie să facă dovada controlului de sine, al fair-play-ului, al respectului faţă de parteneri, adversari, oficiali, public, al încrederii în sine şi în echipă. Viteza de improvizaţie, concentrarea, capacităţile fizice tehnice şi tactice, individuale şi colective, fac din studenţii A.T.M. oameni echilibraţi şi realizaţi.
În fiecare an lotul sportiv al Academiei Tehnice Militare participă la Finalele pe M.Ap.N. a Concursurilor Sportive şi Aplicativ Militare, la competiţii de judo, arte marţiale, orientare turistică, şah, pentatlon militar şi altele, de fiecare dată A.T.M. s-a numărat printre protagonistele întrecerilor. Cele mai bune performanţe s-au obţinut, aşa cum era de aşteptat la jocuri sportive, acolo unde inteligenţa tactică are un rol foarte important. De foarte multe ori clasamentele finale au început cu Academia Tehnică Militară din Bucureşti. Supremaţia echipelor noastre este recunoscută de toată lumea, scandările IN-GI-NE-RII, IN-GI-NE-RII răsunând în tribune după faze încântătoare construite de baschetbalişti, voleibalişti, voleibaliste sau handbalişti. Dar nu numai jocurile sportive au adus medalii de aur şi cupe studenţilor din A.T.M. Chiar dacă nu la fel de pregnant şi sporturile individuale au contribuit la panoplia de trofee care încap cu greu în vitrinele Comisiei Didactice de Educaţie Fizică şi Sport.
În Academia Tehnică Militară stimularea interesului studenţilor în formarea obişnuinţei pentru practicarea sistematică a exerciţiilor fizice organizat dar şi individual este un obiectiv primordial. Prin activitatea în cadrul cuprinse în programul de învăţământ, a timpului alocat înviorării sau a competiţiilor şi concursurilor interne se urmăreşte şi atingerea următoarelor obiective:
  • valorificarea maximă a posibilităţilor psiho-motrice şi fiziologice ale studenţilor pentru îndeplinirea misiunilor;
  • sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale specifice studenţilor şi profesiei de ofiţer inginer;
  • asigurarea perioadei de încheiere a procesului de dezvoltare a organismului;
  • consolidarea şi perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor motrice de importanţă vitală dobândite anterior şi completarea cu altele noi;
  • să contribuie la întărirea şi menţinerea sănătăţii la dezvoltarea fizică armonioasă şi mărirea capacităţii de muncă.
Cel mai bun exemplu de atragere a viitorilor ingineri spre practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului este organizarea de tabere pentru învăţarea schiatului. Toţi studenţii Academiei Tehnice Militare au participat în fiecare iarnă la o sesiune intensivă de schi.
Studenţii care urmează cursurile Academiei Tehnice Militare din Bucureşti nu sunt obligaţi, ci învăţaţi să facă sport. Cum mişcarea înseamnă sănătate, ei vor fi printre norocoşii care şi în viitor vor alege treningul şi pantofii de alergare în locul medicamentelor.