Acţiunile ce pot fi finanțate în cadrul proiectelor anuale de mobilități Erasmus+ pentru studenți în perioada 2014-2020 sunt:

mobilităţi studenţeşti de studiu (SMS). Durata unei mobilități în cadrul unui an universitar este de 3 ÷ 12 luni, în limita locurilor şi fondurilor disponibile. În funcţie de activitatea desfăşurată de către student în universitatea gazdă, mobilităţile de studiu pot fi de două tipuri:

substituţie (participarea la cursuri, seminarii, laboratoare şi forme de verificare prevăzute în planurile de învăţământ ale universităţii gazdă)

stagiu pentru elaborarea şi susţinerea proiectului de finalizare a studiilor de licenţă, masterat sau doctorat.

mobilităţi studenţeşti de plasament (SMP): Durata unei mobilități în cadrul unui an universitar este de 2 ÷ 12 luni, în limita locurilor şi fondurilor disponibile. Permite studenţilor din instituţii de învătământ superior să efectueze un stagiu practic într-o intreprindere sau organizaţie dintr-o alta ţară participantă la program.

Detalii privind selecția și modul de organizare și desfășurare a mobilităților studențești Erasmus+ se regăsesc în:

Procedura privind organizarea și desfășurarea mobilităților internaționale studențești în cadrul Programelor Comunitare derulate în Academia Tehnică Militară, cod P.O.-02648-29.03-008

ETAPE PARCURSE  ȘI  MODELE  DOCUMENTE  NECESARE 

MOBILITĂȚI  OUTGOING  EFECTUATE:

COMISII SELECȚIE:

COMISIE SELECȚIE FACULTATEA E: COMISIE SELECȚIE FACULTATEA M:
Președinte:

Col.prof.univ.dr.ing. Ion Bica

Membri:

Mr.conf.univ.dr.ing. Cristian Molder

Mr.lect.univ.dr.ing. Cezar Pleșca

Mr.conf.univ.dr. Andi-Mihail Băncilă

Lect.univ.dr. Raluca-Elena Constantin

Secretar:

P.c.c. Violeta Moțea

Președinte:

Col.conf.univ.dr.ing. Traian Rotariu

Membri:

Cpt.lect.univ.dr.ing. Alin-Constantin Sava

Lt.cdor.lect.univ.dr.ing. Ciprian Larco

Lt.col.lect.univ.dr.ing. Radu Vilău

Mr.lect.univ.dr.ing. Cătălin Baciu

Lect.univ.dr. Raluca-Elena Constantin

Secretar:

P.c.c. Violeta Moțea