• MOBILITĂȚI STUDENȚI INCOMING EFECTUATE:
  • Mobilități studenți: 2015 – 2016 (link Anexa 61)
  • Mobilități studenți: 2014 – 2015 (link Anexa 60)
  • Mobilități studenți: 2013 – 2014 (link Anexa 59)
  • Mobilități studenți: 2005 – 2013 (link Anexa 58)
 • MOBILITĂȚI PERSONAL INCOMING EFECTUATE:
  • Mobilități personal: 2015 – 2016 (link Anexa 65)
  • Mobilități personal: 2014 – 2015 (link Anexa 64)
  • Mobilități personal: 2013 – 2014 (link Anexa 63)
  • Mobilități personal: 2005 – 2013 (link Anexa 62)