Acţiunile ce pot fi finanțate în cadrul proiectelor anuale de mobilități Erasmus+ pentru personalul universitar în perioada 2014-2020 sunt:

– Mobilitatea Erasmus+ de predare (STA): permit cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate și se bazează pe acordurile inter-instituţionale încheiate între instituţiile de învăţământ superior participante la Programul Erasmus+ care deţin Cartă Universitară Erasmus+. Prin finanţarea activităţilor de predare se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: încurajarea instituţiilor de învăţământ superior pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea curriculei programelor de studii de licenţă, master şi doctorat; să permită studenţilor care nu au posibilitatea de a participa la mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza cadrelor didactice şi specialiştilor din industrie proveniţi din alte ţări participante la Programul Erasmus+; promovarea schimbului de experienţă în domeniul metodelor de predare; crearea de noi legături între instituţiile de învăţământ superior şi agenţi economici, laboratoare de cercetare sau alte universităţi din străinătate; întărirea dimensiunii europene a universităţilor gazdă şi de origine.

– Mobilitatea Erasmus+ de formare (STT): sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate. Obiectivele principale ale acestui tip de mobilitate sunt: permite personalului universitar să dobândească cunoştinţe noi în domeniul lor de activitate din experienţa şi buna practică a unor instituţii partenere precum şi abilităţi practice relevante pentru funcţia actuală sau pentru dezvoltarea profesională;sprijină cooperarea între instituţiile de învăţământ superior şi mediul economic.

Detalii privind selecția și modul de organizare și desfășurare a mobilităților de personal universitar Erasmus+ se regăsesc în:

Procedura privind organizarea și desfășurarea mobilităților internaționale de personal universitar în cadrul Programelor Comunitare derulate în Academia Tehnică Militară, cod P.O.-02648-29.03-007

ETAPE PARCURSE  ȘI  MODELE DOCUMENTE  NECESARE

 

MOBILITĂȚI OUTGOING EFECTUATE:

COMISII SELECȚIE:

COMISIE SELECȚIE FACULTATEA E și DLSSMM COMISIE SELECȚIE FACULTATEA M:
Președinte:

Col.prof.univ.dr.ing. Ion Bica

Membri:

Mr.conf.univ.dr.ing. Cristian Molder

Mr.lect.univ.dr.ing. Cezar Pleșca

Mr.conf.univ.dr. Andi-Mihail Băncilă

Lect.univ.dr. Raluca-Elena Constantin

Secretar:

P.c.c. Violeta Moțea

Președinte:

Col.conf.univ.dr.ing. Traian Rotariu

Membri:

Cpt.lect.univ.dr.ing. Alin-Constantin Sava

Lt.cdor.lect.univ.dr.ing. Ciprian Larco

Lt.col.lect.univ.dr.ing. Radu Vilău

Mr.lect.univ.dr.ing. Cătălin Baciu

Lect.univ.dr. Raluca-Elena Constantin

Secretar:

P.c.c. Violeta Moțea