ÎNSCRIERE

Perioada de înscriere începe o dată cu aprobarea locurilor pentru concursul de admitere și afișarea lor pe site-ul Academiei Tehnice Militare.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți pentru a lua o decizie referitoare la programul pe care doriți să îl urmați, este acela de A VĂ INFORMA. Acest lucru îl puteți face pe site-ul academiei www.mta.ro, la email–ul

sau la numerele de telefon 021/335 46 60 int. 0255, 0442 sau 021/335 54 17.

În vederea întocmirii dosarului de concurs, candidații trebuie să se adreseze la Inspectoratele de poliție județene sau departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la numerele de telefon 021/206 09 09 sau 021/303 70 80 int. 11422. Aici veți primi toate îndrumările de care aveți nevoie pentru completarea DOSARULUI DE CANDIDAT cu documentele necesare. În primul rând, trebuie să efectuați VIZITA MEDICALĂ. Apoi, trebuie să adăugați, în dosar, copii ale actelor de identitate și de studii, certificatul de cazier judiciar etc. De asemenea, veți completa câteva documente – tip.

SELECȚIE

Selecția candidaților va avea loc în locul, la data la care ați fost planificat și care vă va fi comunicată de către cei care gestionează dosarul de candidat.

Selecția constă în parcurgerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu:

a) PROBE PSIHOLOGICE

b) PROBE FIZICE

c) INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu imediat. Rezultatul după fiecare probă este “Admis” sau “Respins”.

Candidații care au fost declarați “Admis”, trebuie să se prezinte la sediul Academiei Tehnice Militare în data de 16.07.2017, între orele 08.00-15.00, având asupra lor următoarele:

– Cartea de identitate;
– Diploma de bacalaureat/ adeverință în original sau copie legalizată;
– 100 lei pentru taxa de înscriere la concursul de admitere;
– Ustensile de scris.