Domnule ministru al apărării naţionale, Mihai – Viorel Fifor,

Doamnelor și domnilor generali,

Domnilor rectori şi invitaţi ai universităţilor partenere,

Stimaţi ataşaţi militari,

Stimaţi părinţi şi invitaţi,

Distins corp profesoral şi stimaţi colegi,

 

Am onoarea să vă salut și bine ați (re)venit în

Academia Tehnică Militară!

 

Ca de fiecare dată, sosirea implacabilă a toamnei aduce cu sine un moment cu o încărcătură emoţională aparte în viaţa comunităţii noastre academice, deschiderea unui nou an universitar, mai precis el de-al şaizeci şi nouălea an universitar din existenţa Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.

Acest moment incontestabil este cu atât mai important cu cât ne aflăm în anul Centenarului Marii Uniri, un an cu o deosebită importanţă pentru istoria milenară a poporului român şi, totodată, ne apropiem cu paşi grăbiţi de primăvara anului 2019 când vom aniversa 70 de ani de existenţă neîntreruptă a acestei universităţi politehnice militare de elită a Ministerului Apărării Naţionale.

Deschiderea anului  universitar 2018 – 2019 este marcată în mod fericit de revenirea la tradiţia Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” prin reorganizarea învăţământului din universitatea noastră pe  patru  facultăţi tehnice, de profil, consacrate. În contextul creşterii constante a cifrei de şcolarizare, a resurselor umane şi materiale alocate, acest proces apare ca fiind unul firesc, natural, aflat într-o deplină concordanţă cu evoluţia rapidă a specificului pregătirii în domeniul tehnico – ingineresc.

Faptul că punem în permanenţă un accent deosebit pe competiţia onestă, transparentă, pe recunoaşterea meritelor, a fost dovedit şi anul acesta atât prin cifra de şcolarizare alocată instituţiei  cât, mai ales, prin rezultatele concursului de admitere recent încheiat, concurs în urma căruia cei mai buni candidaţi se află acum printre noi. Şi pe această cale doresc să le mulţumesc tuturor beneficiarilor noştri din Sistemul Naţional de Securitate, pentru încrederea acestora în calitatea actului educaţional desfăşurat în cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”!

An de an ne străduim să aducem excelenţă în formarea resursei umane cu pregătire tehnico-inginerească, să generăm cunoaştere, dar şi să formăm generaţii de specialişti de marcă, competitivi, atât pentru mediul militar cât şi pentru cel civil, cu referire directă aici la industria naţională de apărare.  Pregătirea ştiinţifică demonstrată, alături de bucuria de a cunoaşte şi admiraţia pentru cei care ştiu, dar şi de posibilitatea de a învăţa şi evolua în compania unui corp profesoral de elită, sunt valori care definesc şi dau esenţă acestei universităţi politehnice militare.

Stimați reprezentanți ai structurilor centrale din Ministerul Apărării Naționale și, respectiv, ai celorlalți beneficiari din sistemul naţional de securitate – Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Națională a Penitenciarelor, vă mulțumim ca de fiecare dată, pentru că ne încredințați pregătirea celei mai importante resurse a dumneavoastră, şi anume resursa umană. 

În cifre, deschiderea noului an universitar 2018 – 2019 în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” înseamnă prezenţa în băncile amfiteatrelor şi sălilor de curs şi seminar ale instituţiei, a unui număr de peste 2500 de studenţi, studenţi – masteranzi, doctoranzi şi ofiţeri cursanţi. De asemenea, aş dori să subliniez şi faptul extrem de important pentru instituţia noastră, acela că, pentru prima oară după mulţi ani, în cifra de şcolarizare alocată promoţiei 2018 – 2022, Ministerul Apărării Naţionale redevine, firesc, beneficiarul major. Evident, această cifră de şcolarizare consistentă este dublată de o logistică universitară modernă, competitivă, urmare firească a resurselor financiare în continuă creştere, alocate instituţiei noastre şi pe această cale dorind să mulţumesc încă o dată conducerii actuale a ministerului pentru interesul constant, definitoriu, acordat dezvoltării acestei universităţi.

Pentru noul an universitar care debutează astăzi, coordonatele majore în dezvoltarea instituțională a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” vor fi axate în principal, pe următoarele direcţii de acţiune:

  • consolidarea învăţământului centrat pe principiul conexiunii teorie – practică;
  • reorganizarea şi optimizarea continuă a activității de cercetare științifică;
  • dezvoltarea de cunoaştere pentru beneficiarul nostru major-Ministerul Apărării Naţionale, dar şi pentru ceilalţi beneficiari din sistemul naţional de securitate, industria naţională de apărare;
  • continuarea ritmului accelerat de consolidare a logisticii universitare a instituției a instituţiei, inclusiv prin atragerea de noi resurse extrabugetare de finanţare, şi nu numai.

Vom continua şi în  acest an universitar să asigurăm un nivel de pregătire științifică și militară ridicat studenților şi cursanţilor instituţiei, adaptat pe deplin cerinţelor beneficiarilor noştri, dublat însă și de un nivel adecvat de exigență, de altfel două trăsături definitorii care au marcat evoluția continuă de 69 de ani a acestei instituții de învățământ superior politehnic de tradiţie a Ministerului Apărării Naționale.    De asemenea, doresc să adresez un gând bun de profundă recunoștință şi admiraţie corpului profesoral al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”. Strădania acestui corp de elită generează, an de an, noi standarde de calitate în pregătirea profesională a studenţilor noștri, contribuind, astfel în mod implacabil la consolidarea prestigiului şi renumelui acestei instituţii de învăţământ superior.

 

Dragi studenţi,

Vă felicit pentru alegerea făcută şi, deşi ştiu că aţi ales un drum greu, sunt pe deplin convins că în urma unui efort susţinut în pregătire, din partea dumneavoastră, veţi reuşi. Bobocilor din anul I le doresc, ca de fiecare dată, încrederea în forţele proprii şi să trăim împreună, cu satisfacţie, momentul absolvirii, peste patru ani, aici, pe platoul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”. Mulțumesc familiilor acestora pentru că îi încurajează și îi îndrumă în demersul, nu lipsit de dificultăţi, de a deveni ofițeri-ingineri, tineri cu o înaltă ținută științifică și civică.     

Celorlalți studenți din anii superiori, studenților-masteranzi, doctoranzilor şi ofiţerilor – cursanţi, le doresc un an universitar de excepţie, încredere deplină în capacităţile proprii și multă putere de muncă!

Vă îndemn pe toţi să nu uitaţi nicio secundă tâlcul cuvintelor încapsulate cu atâta măiestrie în deviza instituţiei noastre: Per aspera ad astra!

Nu aş dori să închei această intervenţie fără a aminti continuarea într-un ritm accelerat şi în acest nou an universitar, a unui proiect de anvergură pentru instituţia noastră, referindu-mă aici la realizarea noului campus universitar al Academiei Tehnice Militare Ferdinand I. Acest proiect a adus şi aduce cu sine o implicare masivă, coerentă a resursei umane de specialitate din universitatea noastră dar şi din cadrul altor instituţii de profil ale Ministerului Apărării Naţionale, concomitent cu alocarea unei finanţări adecvate. Fireşte, tot acest proiect nu ar fi fost posibil fără susţinerea necondiţionată de care se bucură instituţia noastră din partea conducerii actuale a Ministerului Apărării Naţionale şi a Departamentului pentru Armamente şi, în special, a domnului ministru Mihai Fifor şi, respectiv, a domnului general Nicolae Ciucă. Şeful statului Major al Apărării.

 

Stimaţi invitaţi, doamnelor şi domnilor,

În numele întregii noastre comunități academice, dedic anul universitar 2018–2019 internaţionalizării învăţământului tehnic militar şi a cercetării ştiinţifice de profil, din instituţie.

 

Vă mulţumesc tuturor și vă asigur încă odată

de întreaga noastră prețuire!