Mesajul rectorului la deschiderea anului universitar 2017-2018

Domnule Ministru al Apărării Naționale, Mihai – Viorel Fifor,

Domnule general, șef al Statului Major General,

Domnule Secretar de Stat şi Şef al Departamentului pentru armamente ,

Domnule general – maior, locţiitor al Şefului Departamentului pentru Armamente,

Doamnelor și domnilor generali,

Domnilor rectori şi invitaţi ai universităţilor partenere,

Stimaţi ataşaţi militari,

Doamnelor şi domnilor demnitari,

Stimaţi părinţi şi invitaţi,

Distins corp profesoral şi stimaţi colegi,

Dragi studenţi şi cursanţi,

 

Am onoarea să vă salut și bine ați (re)venit în

Academia Tehnică Militară!

 

Îmi face o deosebită plăcere să vă întâmpin astăzi, în această zi plăcută de toamnă, la deschiderea celui de-al 68 – lea an universitar în Academia Tehnică Militară, universitate politehnică de elită a Ministerului Apărării Naţionale!

An de an ne străduim să aducem excelenţă în formarea resursei umane cu pregătire tehnico-inginerească, să generăm cunoaştere, dar şi să formăm generaţii de specialişti de marcă pentru sistemul naţional de securitate, şi nu numai. Pregătirea ştiinţifică demonstrată, alături de bucuria de a cunoaşte şi admiraţia pentru cei care ştiu, dar şi de posibilitatea de a învăţa de la aceştia, sunt valori care dau esenţa acestei universităţi.

Faptul că punem în permanenţă un accent deosebit pe competiţia onestă, deschisă, pe recunoaşterea meritelor, a fost dovedit odată în plus prin concursul de admitere recent desfăşurat, concurs în urma căruia cei mai buni candidaţi se află acum printre noi. Totodată, deschiderea acestui an universitar este marcată prin cifra de şcolarizare semnificativă, în continuă creştere, alocată instituţiei noastre. Pe această cale, doresc să le mulţumesc beneficiarilor noştri pentru încrederea acestora în calitatea actului educaţional desfăşurat în cadrul Academiei Tehnice Militare!

Stimați reprezentanți ai structurilor centrale din Ministerul Apărării Naționale și respectiv, ai celorlalți beneficiari din sistemul naţional de securitate – Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Națională a Penitenciarelor, vă mulțumim ca de fiecare dată, pentru că ne încredințați pregătirea celei mai importante resurse a dumneavoastră, şi anume resursa umană

Pentru noul an universitar care debutează astăzi, coordonatele majore în dezvoltarea instituțională a Academiei Tehnice Militare vor fi axate în principal, pe:

  • consolidarea educaţiei bazate pe cunoaştere şi orientate spre înţelegere;
  • reorganizarea şi optimizarea continuă a activității de cercetare științifică;
  • internaţionalizarea învăţământului din Academia Tehnică Militară;
  • dezvoltarea de cunoaştere pentru beneficiarul nostru major-Ministerul Apărării Naţionale, dar şi pentru ceilalţi beneficiari din sistemul naţional de securitate;
  • continuarea ritmului accelerat de consolidare a logisticii universitare a instituției, inclusiv prin atragerea de noi fonduri din programe derulate la nivel european, şi nu numai.

Vă asigurăm totodată că vom continua să asigurăm un nivel de pregătire științifică și militară ridicat studenților noștri, adaptat cerinţelor beneficiarilor noştri, dublat însă și de un nivel adecvat de exigență, de altfel două trăsături definitorii care au marcat evoluția de 68 de ani a acestei instituții de învățământ superior politehnic de tradiţie a Ministerului Apărării Naționale.   

Un gând bun de profundă recunoștință adresez de asemenea, corpului profesoral al Academiei Tehnice Militare. Strădania acestui corp de elită generează, an de an, noi standarde de calitate în pregătirea profesională a studenţilor noștri, contribuind în mod implacabil la consolidarea prestigiului acestei instituţii. Stimați colegi, încă odată, vă mulţumesc şi vă doresc sănătate, putere de muncă și împlinirea tuturor dezideratelor dumneavoastră în acest nou an universitar! 

Dragi studenţi,

Vă felicit pentru alegerea făcută şi, deşi ştiu că aţi ales un drum greu, sunt convins că în final satisfacţia va fi pe măsura efortului depus în pregătirea dumneavoastră. Bobocilor din anul I le doresc să trăim împreună momentul absolvirii, peste patru ani, aici, pe platoul Academiei Tehnice Militare. Mulțumesc familiilor acestora pentru că îi încurajează și îi susțin în demersul, nu lipsit de greutăți, de a deveni ofițeri-ingineri, specialiști cu o înaltă ținută științifică și civică.     

Celorlalți studenți din anii superiori, studenților-masteranzi, doctoranzilor şi cursanţilor, le doresc un an universitar încărcat de satisfacţii, încredere deplină în forțele proprii și multă putere de muncă!

Stimaţi invitaţi, doamnelor şi domnilor,

În numele întregii noastre comunități academice, dedic anul universitar 2017–2018 reorganizării şi consolidării cercetării ştiinţifice la nivelul instituţiei în sprijinul nevoilor actuale, în continuă creştere ale Ministerului Apărării Naţionale şi industriei naţionale de apărare, şi nu numai.

Domnule Ministru al Apărării Naţionale,

Suntem deosebit de onoraţi şi vă mulţumim încă odată pentru prezenţa dumneavoastră la acest moment important din viața comunității noastre academice. Vă mulţumim de asemenea, pentru încrederea și sprijinul constant acordat Academiei Tehnice Militare de întreaga conducere a ministerului nostru, fapt reflectat atât prin prisma cifrei actuale de școlarizare, cât mai ales prin nivelul în continuă creştere al resurselor alocate instituţiei.

 

Vă mulţumesc tuturor și vă asigur încă odată de întreaga noastră prețuire!