Mesajul comandantului (rectorului) Academiei Tehnice Militare, colonel prof. univ. dr. ing. Constantin – Iulian VIZITIU, cu ocazia deschiderii anului universitar 2016-2017

 

           

Am onoarea să vă salut și bine ați (re)venit în

Academia Tehnică Militară!

Ca de fiecare dată, sosirea toamnei aduce cu sine un moment extrem de plăcut și, deopotrivă, emoționant în viața comunității noastre academice, deschiderea unui nou an universitar.

Vă mulţumesc pe această cale pentru că ați ales să fiți cu noi la debutul celui de-al 67-lea an universitar în Academia Tehnică Militară!

Îmbucurător, anul universitar 2016-2017 aduce o creștere semnificativă a cifrei de școlarizare a acestei instituții de învățământ superior, o dovadă în plus a încrederii constante a conducerii Ministerului Apărării Naționale și a celorlalți beneficiari din sistemul național de securitate, în calitatea actului educațional din Academia Tehnică Militară și respectiv, în necesitatea dezvoltării și consolidării unui corp de specialiști militari de elită în domeniul tehnico-ingineresc.

Dorinţa continuă de cunoaştere şi de afirmare, perseverenţa și calitatea studenţilor noștri, strădania şi înaltul profesionalism al corpului profesoral şi al tuturor celor care activează în această instituție, ne insuflă motivaţia necesară și încrederea deplină în atingerea obiectivelor de performanță, stabilite pentru acest nou an universitar.

Astfel, pentru anul universitar 2016-2017, coordonatele majore în dezvoltarea instituțională a Academiei Tehnice Militare vor fi axate în principal, pe:

  • consolidarea unui sistem de învățământ modern, centrat pe student;
  • angrenarea instituției în noi proiecte de cercetare științifică de anvergură și în special, în derularea unor proiecte majore din cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale, dar și în a răspunde cu promptitudine solicitărilor venite în această direcție din partea celorlalți beneficiari;
  • creșterea gradului de mobilitate al studenților și corpului nostru profesoral în vederea fructificării oportunităților certe oferite de programele EU, concomitent cu extinderea și consolidarea relațiilor de colaborare cu noi universități militare și civile din spațiul european, și nu numai;
  • dezvoltarea într-un ritm accelerat a logisticii universitare a instituției, inclusiv prin participarea și atragerea de fonduri din programe derulate la nivel european.

Stimați reprezentanți ai structurilor centrale din Ministerul Apărării Naționale și, respectiv, ai celorlalți beneficiari din Sistemul Naţional de Securitate- Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Națională a Penitenciarelor, vă mulțumim ca de fiecare dată, pentru că ne încredințați pregătirea celei mai importante resurse a dumneavoastră, resursa umană.

Vă asigurăm că vom continua să oferim un nivel de pregătire științifică și militară ridicat studenților noștri, dublat însă și de un nivel de exigență pe măsură, de altfel două aspecte definitorii în evoluția de 67 de ani a acestei instituții de învățământ superior de elită a Ministerului Apărării Naționale.

Un gând bun de profundă recunoștință adresez, de asemenea, corpului profesoral al Academiei Tehnice Militare. Strădania acestuia generează, an de an, noi standarde de calitate în pregătirea profesională a absolvenților noștri și contribuie la consolidarea prestigiului acestei universități. Stimați colegi, încă o dată, vă doresc sănătate, putere de muncă și împlinirea tuturor dezideratelor dumneavoastră pentru acest nou an universitar!

Bobocilor din anul I le doresc să fie mândri de alegerea făcută, satisfacții profesionale pe măsură și de ce nu, să ne bucurăm împreună, peste 4 ani, la absolvirea Academiei Tehnice Militare. De asemenea, mulțumesc familiilor acestora pentru că îi încurajează și îi susțin în demersul, nu lipsit de greutăți, de a deveni ofițeri-ingineri, specialiști cu o înaltă ținută științifică și civică.

Și, nu în ultimul rând, celorlalți studenți, studenți-masteranzi și doctoranzi, le doresc un an universitar plin de succes, perseverență, încredere deplină în forțele proprii și multă putere de muncă!

 

Stimaţi invitaţi, doamnelor şi domnilor,

În numele întregii comunități academice, dedic anul universitar 2016 – 2017 dezvoltării şi consolidării relaţiilor de colaborare cu toate structurile majore din cadrul Ministerului Apărării Naționale și respectiv, cu toți beneficiarii instituției din cadrul Sistemului Naţional de Securitate.

 

Domnule Ministru al Apărării Naţionale,

Suntem deosebit de onoraţi şi vă mulţumim încă odată pentru prezenţa la acest moment important din viața comunității noastre academice. Vă mulţumim de asemenea, pentru încrederea și sprijinul constant acordat Academiei Tehnice Militare de dumneavoastră și de întreaga conducere a ministerului, fapt reflectat atât prin prisma cifrei actuale de școlarizare cât și prin nivelul în continuă creștere al resurselor alocate acestei universități de tradiție.

 

Vă mulţumesc tuturor și vă asigur încă odată

de întreaga noastră prețuire!