Master Securitatea Tehnologiei Informatiei

 

Curricula

Semestrul I

#

Denumirea
disciplinei / modulului

Tipul

disciplinei

Nr. puncte

credit

Forma de verificare

Nr. ore / modul

Curs
Lab/Sem
Total

1.

Matematici aplicate in ingineria securitatii informatiilor

Obligatoriu

5

Cv

14
14

28

1.

Criptografie computationala

Obligatoriu

6

E

28
28

56

2.

Protocoale de securitate

Obligatoriu

6

E

28
28

56

3. Semnaturi electronice si infrastructuri de securitate

Obligatoriu

5
E
28
28
56
4.

Metodologia cercetarii stiintifice

Obligatoriu

3

Cv

14
-

14

4.

Etica si integritate academica

Obligatoriu

2

Cv

14
-

14

5. Practica cercetare stiintifica I Obligatoriu
3
Cv
-
60
60

Semestrul II

#

Denumirea
disciplinei / modulului

Tipul

disciplinei

Nr. puncte

credit

Forma de verificare

Nr. ore / modul

Curs
Lab/Sem
Total

1.

Securitatea retelelor de calculatoare

Obligatoriu

6

E

28
28

56

2. Securitatea sistemelor si aplicatiilor Obligatoriu
6
E
28
28
56

3.

Securitatea bazelor de date

Obligatoriu

5
E
14
14
28

4.

Sisteme biometrice

Obligatoriu

5
Cv
28
14
42
5. Securitatea multimedia
Obligatoriu
5
Cv
14
28
42
6. Practica cercetare stiintifica II Obligatoriu
3
Cv
-
60
60

Semestru III

#

Denumirea
disciplinei /modulului

Tipul

disciplinei

Nr. puncte

credit

Forma de verificare

Nr. ore / modul

Curs
Lab/Sem
Total

1.

A. Securitatea sistemelor electronice de plati

Optional

6

E

28
28

56

B. Evaluarea si managementul riscurilor

2.

A. Tehnologii pentru asigurarea continuitatii operationale

Optional

5

E

28
14

42

B. Planificarea continuitatii operationale

3.

A. Evaluarea si certificarea securitatii sistemelor

Optional

6

E

28
14

42

B. Managementul securitatii informatiilor

4.

A. Criminalitatea informatica, colectarea si investigarea probelor

Optional

5

Cv

14
28

42

B. Reglementari privind securitatea cibernetica

5.

A. Razboi cibernetic

Optional

5

Cv

14
42

56

B. Strategii si politici de securitate cibernetica

6. Practica cercetare stiintifica III Obligatoriu
3
Cv
-
60
60
7. Definitivare si sustinere dizertatie Obligatoriu
10
-
-
30
30
© Copyright 2008 Academia Tehnica Militara