Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare

Departamentul de Comunicații și Sisteme Electronice Militare

Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Măsurători în electronică; Electrotehnică; Bazele electrotehnicii; Electrotehnică și mașini electrice.

Departamentul de Sisteme Infomatice Militare și Matematică

Lector universitar, poziția 18, disciplinele: Prelucrarea numerică a semnalelor; Sisteme biometrice.

Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Ingineria programelor; Interacțiunea om-calculator.

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Arhitecturi și prelucrări paralele; Dispozitive mobile de calcul.

 

Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament

Departamentul de Ingineria Sistemelor de Armament și Mecatronică

Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Tehnologii de fabricație și reparații ale sistemelor de armament; Tehnologia materialelor explozive, a rachetelor și munițiilor; Muniții ș focoase.

Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Pirotehnie și sisteme pirotehnice cu destinație militară; Testarea și evaluarea explozivilor, rachetelor și munițiilor; Securitate pirotehnică și riscuri asociate explozivilor și munițiilor; Mijloace și tehnici de protecție balistică și NBC; Protecție CBRN.

Departamentul de Autovehicule Militare și Transporturi

Asistent universitar, poziția 12, disciplinele: Software pentru ingineria autovehiculelor; Studiul și tehnologia materialelor; Achiziții publice; Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă; Prelucrări mecanice și control dimensional; Echipamente speciale pentru blindate.

Departamentul de Construcții, Inginerie Genistică și Geomatică

Lector universitar, poziția 6, disciplinele: Beton armat și precomprimat; Metoda elementului finit cu aplicații în construcții; Proiectarea asistată de calculator a construcțiilor; Construcții subterane; Construcții metalice.