• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare
 • Bugetul;
 • Bilanţul contabil;
 • Rapoarte anuale privind starea universității
 • Strategia de dezvoltare în domeniul învățământului
 • Stategia privind cercetarea științifică și pregătirea prin doctorat în Academia Tehnică Militară
 • Documente validate de Senatul universitar
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, pliante, afişe privind activităţile instituţiei militare
 • Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă
 • Declaraţii de avere
 • Lista posturilor vacante şi condiţiile necesare pentru ocuparea acestora;
 • Asigurarea calităţii
 • Activităţi internaţionale