Laboratoarele disciplinelor de specialitate din cadrul Departamentului de Sisteme Integrate de Aviaţie şi Mecanică sunt dotate cu echipamente şi instrumentaţie tehnică de măsură şi cu calculatoare şi produse software/hardware, care permit pregătirea studenţilor conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale şi ale celorlalţi beneficiari.

Laboratoarele existente în cadrul departamentului, pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare avansată, sunt urmatoarele:

Denumire laborator (sală) Suprafaţă
(m2)
Nr. locuri Dotare Dispunere
Laborator
„Echipamente electrice de bord”, „Echipamente giroscopice şi piloţi automaţi”
86 20 – barocameră pentru simularea urcării aeronavei la diverse înălţimi; ATM, Pav. L (parter)
– generatoare de curent continuu şi alternativ specifice echipamentelor de bord;
– stabilizatoare de tensiune;
– bancuri de probă;
– platforme giroscopice;
– tehnică de calcul pentru rezolvarea problemelor specifice;
– aparatura de achiziţie date, traductori;
– aparatură de măsură şi control.
Laborator
„Vibraţii”
96 20 – maşină de echilibrat dinamică ASKANIA D-AM-1500; ATM, Pav. A (parter)
– dispozitiv pentru determinarea frecvenţelor proprii de vibraţie a paletelor de compresor şi turbină;
– instalaţie piezoelectrică de măsurare PM-1;
– generatoare, oscilografe, analizor de vibraţii mecanice, amplificator, sonometru;
-stroboscop electronic, defectoscop, aparat măsurat şocuri.
Laborator
Aerodinamică şi mecanica fluidelor”
215,6 20 – tunel aerodinamic subsonic; Cazarma Clinceni
– tunel aerodinamic supersonic;
– instalaţie pentru studiul curenţilor de aer (anemometru universal DISA)
– tunel aerodinamic cu fum;
– suflerie aerodinamică experimentală;
– dispozitive şi instalaţii pentru studiul curgerii lichidelor.
Sală de specialitate
„Teoria motoarelor”
91, 5 20 – instalaţii pentru studiul curgerii în reţele cu palete; Cazarma Clinceni
– instalaţii pentru studiul jeturilor
Laborator
„Tensometrie”
28,33 20 – dispozitiv pentru studiul solicitărilor cocilor la încovoiere şi torsiune; Cazarma Clinceni
– dispozitiv pentru determinarea solicitărilor aripii triunghiulare;
– dispozitiv pentru studiul pliajului plăcilor;
– dispozitiv pentru studiul flambajului lateral;
– dispozitiv pentru studiul flambajului liselor;
– dispozitiv pentru etalonarea tensometrică;
– tensometre, multimetre, oscilografe, surse stabilizate, aparate de măsură.
Sală de specialitate
„Instalaţii hidraulice şi de combustibil”
56,66 20 – banc pentru încercat agregate hidraulice; Cazarma Clinceni
– banc pentru încercare pompe hidraulice;
– banc pentru încercat injectoare;
– instalaţii pentru studiul pompelor de combustibil.
Laborator
„Automatică”
52,37 20 – instalaţie pentru studiul caracteristicilor pompelor de combustibil MS-3 Cazarma Clinceni
Sală de specialitate
„Exploatarea aeronavelor”
90,62 20 – compresor axial; Cazarma Clinceni
– motor M-701; motor AI-20; motor RD45; motor R11F-300
Sală de specialitate
„Motoare cu piston”
28,06 20 – maşină de echilibrat; Cazarma Clinceni
– ansamblu ambielaj AS-62;
– motor linie 4 cilindri; motor M107;
– motorAS-82;
– motor AM-42.
Sală de specialitate „Materiale compozite” 54 20 – panouri cu materiale compozite de diverse tipuri; Cazarma Clinceni
– repere de aviaţie realizate cu ajutorul materialelor compozite.
Hangar aviaţie 800 – avion MiG-21 F13; Cazarma Clinceni
– avion MiG-21 RFMM;
– banc hidraulic pentru lucrări la trenul de aterizare;
– instalaţie pentru determinarea gradului de colmatare a filtrelor;
– banc pentru încercat agregate din instalaţia de combustibil;
– banc pentru verificarea agregatelor din circuitul de frânare;
– simulatoare jambe principale şi de faţă;
– banc pentru verificarea agregatelor din instalaţia de climatizare.
Sală de specialitate
„Cunoaşterea avioanelor şi motoarelor de aviaţie”
195 15 – avioane secţionate MiG-15, MiG-21M; Cazarma Clinceni
– motoare R11 F-300, GIPSY MAJOR, M-137A;
– motoare secţionate: R11F-300, R11F2 S300, RD-10, M-701, RD-45F, AI-20, TURMO IV C.
Sală de specialitate
Etaj IITURMO IV C. „Mecanică fină”
90 20 – software specializat pentru calcul şi proiectare; ATM, Pavilion U,Etaj II
– tehnică de calcul pentru CAD/CAM.

 

< înapoi la departamentul M2