CENTRE DE CERCETARE ŞI LABORATOARE

     Centrul de cercetare “Sisteme de securitate, senzori şi reţele de comunicaţii folosite în apărare şi securitate naţională”

 •  Functioneaza în Facultatea de Sisteme electronice şi informatice militare
 • Director – Mr. conf. univ. dr. ing. Cristian Molder
 • Are in compunere următoarele laboratoare:
  • “Război cibernetic”
  • „Sisteme informatice militare”
  • „Reţele de calculatoare”
  • „Sisteme integrate de comunicaţii”
  • „Antene, propagarea undelor radio şi microunde”
  • „Sisteme electronice militare”
  • „Robotică”

     Centrul de cercetare „Sisteme energetice şi balistice”

 • Functioneaza în Facultatea de Mecatronică şi sisteme integrate de armament
 • Director – cpt. cdor. conf. univ. dr. ing. Mihăilă-Andres Mihai
 • Are in compunere următoarele laboratoare:
  • Laboratorul de testare, evaluare şi certificare a caracteristicilor fizico-chimice şi de stabilitate ale explozivilor de uz civil şi militar – LTECEX-1;
  • Laboratorul de testare, evaluare şi certificare a caracteristicilor de siguranţă şi performanţă ale explozivilor de uz civil şi militar – LTECEX-2;
  • Laboratorul de calcul numeric şi proiectare a sistemelor balistice integrate – LCPSIN;
  • Laboratorul de simulare numerică a fenomenelor dinamice – LTDIN;
  • Laboratorul de modelare, simulare şi testare echipamente tehnice – MOSITEST.
  • Centru de excelență Geoint
  • Laboratorul de cercetare al Departamentului M1 – Testarea, evaluarea şi certificarea caracteristicilor de siguranţă şi performanţă ale armelor şi muniţiilor – LTECAM;
  • Laboratorul de cercetare al Departamentului M2 – Avionică
  • Laboratorul de cercetare al Departamentului M3 – Cercetări experimentale pentru blindate, automobile şi tractoare – LACEBAT