În perioada 02.04-25.06.2016, 6 studenți de la IUT Paul Sabatier Toulouse, Franța, Cedric D’AMBELLE, Flavie LAYBROS, Camille TAULELLE, Maxime CARBONNET, Paul MORTEFON, Sebastien SELLE, au efectuat un stagiu de cercetare în Academia Tehnică Militară în cadrul programului Erasmus+, în baza acordului de colaborare interinstituțional Erasmus+ încheiat între cele două instituții partenere.  Lucrările efectuate de studenții francezi sub coordonarea cadrelor didactice din Academia Tehnică Militară au fost apreciate de profesorii universității de origine cu calificative de Foarte Bine:

  1. Maxime Carbonnet, Study of aerodynamic and flight characteristics of an unguided missile, Coordonator: Col.prof.univ.dr.ing. Pamfil Șomoiag (Dep. M1)
  2. Cédric d’Ambelle, Study of the Mathematical Models Used to Study the Aircraft Wake Vortices, Coordonator: Lt.cdor.conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu (Dep. M1)
  3. Flavie Laybros, Study of the Unguided Rocket Launching Device, Coordonatori: Lt.cdor.conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu și Slt.drd.ing. Mandache Andrei (Dep. M1)
  4. Sébastien Selles, Flight simulators and virtual cockpit environment, Coordonator: Conf.univ.dr.ing. Pericle Matei (Dep. M2)
  5. Paul Mortefon, Numerical and experimental analysis of multilayer composite plates), Coordonator: Cpt.cdor.conf.univ.dr.ing. Mihăilă-Andres Mihai (Dep. M2)
  6. Camille Taulelle, Analysis of birdstrike impact on the airplane wing, Coordonator: Cpt.lect.univ.dr.ing. Belega Bogdan-Alexandru (Dep. M2)

Această activitate a contribuit la dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice între cele două universităţi şi la creşterea vizibilităţii internaţionale a Academiei Tehnice Militare.