Misiune:

  • formarea ofițerilor licențiați în domeniile și specializările pentru studii universitare de licență, prevăzuteîn H.G. nr. 635/2008;
  • specializarea ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc și a altor categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • perfecționarea pregătirii profesionale a ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc, potrivit Ghidului carierei militare (H.G. nr. 582/2001);
  • organizarea și desfășurarea învățământului postuniversitar, a masteratului și a studiilor universitare de doctorat;
  • desfășurarea activităților de cercetare științifică în folosul Ministerului Apărării Naționale sau a altor beneficiari.

 

Conducerea facultății:

Decan: Col. prof. univ. dr. ing. ŞOMOIAG PAMFIL
Prodecan pentru învățământ: Lt. col. conf. univ. dr. ing. CONSTANTIN DANIEL
Prodecan pentru cercetare științifică: Lt. col. prof. univ. dr. ing. TRANĂ EUGEN

Secretar șef: Slt. ing. INDREȘ ANDREI-IOAN

Organizare:

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE A SISTEMELOR DE ARMAMENT ȘI MECATRONICĂ

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII, INGINERIE GENISTICĂ ŞI GEOMATICĂ

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT ȘI GENIU

Studii universitare de licență:

Domeniul – Inginerie de armament, rachete și muniții:

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere  a focului
Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare
Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi
Materiale energetice și apărare CBRN

Domeniul – Inginerie genistică:

Sisteme de baraje de mine, distrugeri şi mascare

Domeniul – Inginerie civilă:

Construcţii şi fortificaţii
Drumuri, poduri și infrastructuri militare

Domeniul – Inginerie geodezică:

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

Studiiuniversitare de master:

Domeniul – Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate

Cursuri postuniversitare de perfecționare/specializare:

Cursuri de carieră

Curs de management al sistemelor tehnice (pentru avansare la gradul de maior) 

Cursuri de specializare

Analiza şi exploatarea IMINT/GEOINT a imaginilor aerospaţiale și informațiilor geospațiale – nivel 1 (Conform STANAG3596 AR) 

Analiza şi exploatarea IMINT/GEOINT a imaginilor aerospaţiale și informațiilor geospațiale – nivel 2 (Conform STANAG3596 AR)

Consiliul facultății

Consiliul științific al facultății

 

Pentru mai multe informații legate de Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică, vă rugăm să ne contactați:

Decan:

Col. prof. univ. dr. ing. ŞOMOIAG PAMFIL

E-mail: pamfil.somoiag@mta.ro

Tel: (+40) 21 3354665 int. 0114

 

Secretar șef:

Slt. ing. INDREȘ ANDREI-IOAN

E-mail: andrei.indres@mta.ro

Tel: (+40) 21 3354665 int. 0336, 0255