Obiective:

  • formarea ofițerilor ingineri în domeniile și programele de studii universitare de licență și de master în domeniile și specializările acreditate;
  • specializarea ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc și a altor categorii de personal din Ministerul Apărării Naționale și din structurile altor beneficiari;
  • perfecționarea pregătirii profesionale a ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc;
  • pregătirea și dezvoltarea profesională a personalului militar și civil, necesar sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională;
  •  desfășurarea activităților de cercetare științifică și elaborarea de studii științifice în folosul Ministerului Apărării Naționale și al altor beneficiari.

 

Conducerea facultății:

Decan: Col. prof. univ. dr. ing. ŞOMOIAG PAMFIL

Prodecan pentru învățământ: Lt. col. conf. univ. dr. ing. CONSTANTIN DANIEL
Prodecan pentru cercetare științifică: Lt. col. prof. univ. dr. ing. TRANĂ EUGEN

Secretar șef: Slt. ing. INDREȘ ANDREI-IOAN

Organizare:

A1 – DEPARTAMENTUL DE INGINERIE A SISTEMELOR DE ARMAMENT ȘI MECATRONICĂ

A2 – DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII, INGINERIE GENISTICĂ ŞI GEOMATICĂ

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT ȘI GENIU

Consiliul facultății

Consiliul științific al facultății

 

Studii universitare de licență:

Domeniul – Inginerie de armament, rachete și muniții:

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere  a focului
Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare
Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi
Materiale energetice și apărare CBRN

Domeniul – Inginerie genistică:

Sisteme de baraje de mine, distrugeri şi mascare

Domeniul – Inginerie civilă:

Construcţii şi fortificaţii
Drumuri, poduri și infrastructuri militare

Domeniul – Inginerie geodezică:

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

Studii universitare de master:

Domeniul – Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate

Securitatea la încărcări extreme a structurilor

Cursuri postuniversitare de perfecționare/specializare:

Cursuri de carieră

Curs de management al sistemelor tehnice (pentru avansare la gradul de maior) 

Cursuri de specializare

Analiza şi exploatarea IMINT/GEOINT a imaginilor aerospaţiale și informațiilor geospațiale – nivel 1 și nivel 2 (Conform STANAG3596 AR) 

Cursuri de perfecționare

Explozivi, combustibili speciali și pirotehnie

 

Pentru mai multe informații legate de Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică, vă rugăm să ne contactați:

Secretar șef:

Slt. ing. INDREȘ ANDREI-IOAN

E-mail: andrei.indres@mta.ro

Tel: (+40) 21 3354665 int. 0336, 0255