Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” are o tradiție de peste 50 de ani în formarea inginerilor de calculatoare, prima serie de studenți în această specializare debutând în anul 1965. Continuatoare a acestei tradiții, Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică are ca obiectiv strategic dezvoltarea în academia a unui mediu de învățământ și cercetare științifică recunoscut  la nivel internațional prin excelenţă, calitate şi dinamism.

Conducerea facultății:

Facultatea are în subordine următoarele departamente și centre de cercetare:

Facultatea oferă programe de studiu compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează:

Licenţă:

Master:

De asemenea, facultatea organizează o serie de cursuri postuniversitare de perfecționare/specializare:

Excelența în educație este asigurată de nivelul ridicat de pregătire profesională al cadrelor didactice, de actualizarea  permanentă a conținutului  programelor de studiu și de consistența  bazei materiale disponibilă,  activitățile didactice  desfășurându-se  în amfiteatre, săli de curs și laboratoare dotate cu aparatură modernă și cu tehnică de calcul de ultimă generație.

Facultatea este implicată în numeroase proiecte de cercetare și are relații de colaborare cu universități de prestigiu și cu firme de specialitate din țară și din străinătate. Facultatea organizează, în colaborare cu universitățile partenere, conferința internațională SECITC (www.secitc.eu), eveniment științific de referință în domeniul securității cibernetice.

Contact:

Decan

Col.prof.univ.dr.ing. Ion BICA

E-mail: ion.bica@mta.ro

Tel: (+40) 21 335 46 65 int. 0155

Secretar șef

Col.dr.ing. Daniel ANTONIE

E-mail: daniel.antonie@mta.ro  

Tel: (+40) 21 335 46 65 int. 0337