Misiune:

  • formarea şi dezvoltarea profesională a ofiţerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofiţerilor specialişti şi a personalului civil selecţionat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau ale unor beneficiari din ţară şi străinătate;
  • perfecţionarea pregătirii şi specializarea ofiţerilor şi specialiştilor prin cursuri de carieră şi cursuri de nivel, cu statut postuniversitar sau de formare continuă, potrivit nevoilor Ministerului Apărării şi ale celorlalţi beneficiari;
  • efectuarea cercetării ştiinţifice şi elaborarea studiilor ştiinţifice în domeniul de competenţă, potrivit solicitărilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi ale altor beneficiari, pe bază de contracte încheiate în acest scop.
  • pregătirea şi dezvoltarea profesională a personalului militar şi civil, necesar sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, precum şi pregătirea în regim  de studii cu taxă a studenţilor şi cursanţilor civili.

Pentru mai multe informații legate de Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare, va rugăm să ne contactați:

• Telefon: 021 335.47.16 | 021 335.46.60 int. 155

Pentru informații legate de admiterea pentru învățământ universitar, vă rugăm să consultați pagina de Admitere.