Academia Tehnică Militară “FERDINAND I” prin Facultatea E, cu o tradiție de peste 50 de ani în formarea inginerilor militari, reprezintă centrul de formare al specialiștilor în dominiile comunicații și sisteme electronice militare pentru întregul sistem național de apărare.

          Misiunea facultăţii este aceea de a contribui prin cercetare stiinţifică avansată la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi totodată de a pregăti specialişti în proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi exploatarea sistemelor electronice şi de comunicaţii, cu aplicaţii în cele mai diverse domenii ale sistemului național de apărare.

Conducerea facultății:

Facultatea E are în subordine următoarele departamente și centre de cercetare:

Faculatatea oferă programe universitare de studiu compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează:

Licență:

  • Comunicații pentru apărare și securitate (Dep. E1)
  • Echipamente și sisteme electronice militare (Dep. E2)
  • Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație (Dep. E2)

Master:

  • Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică (Dep. E1)
  • Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare (Dep. E2)

            Premisele necesare îndeplinirii misiunii facultății sunt asigurate prin: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel; activitățile didactice desfășurate în amfiteatre, săli de curs și laboratoare dotate cu aparatura modernă; educaţie centrată pe student; mobilităţi ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor la universităţi de prestigiu; stagii de practică, activităţi de cercetare, resurse umane şi materiale performante.

             Facultatea este implicată în proiecte de cercetare și are relații de colaborare cu universități de prestigiu sau firme de specialitate din țară și străinătate prin intermediul programului Erasmus + si a unor acorduri bilaterale. Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate organizează din doi în doi ani Conferința internațională în domeniul comunicațiilor – „Communications” www.comms.ro , sub egida Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) și Academia de Științe Tehnice din România. Conferința este organizată în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București. Din anul 2010, conferința este indexată în două baze de date internaționale: IEEEXplore și ISI Conference Proceedings Citation Index, ceea ce oferă lucrărilor o vizibilitate internațională deosebită.

 

Contact:

 

  DECAN

                        Col. conf. univ. dr. ing. Petrică CIOTÎRNAE

                        E-mail: petrica.ciotirnae@mta.ro

                        Tel: (+04) 21 3354665 int. 0217

 

Secretariat:

  p. SECRETAR ȘEF

                        Mr. lect. univ. dr. ing. Bogdan-Alexandru BELEGA

                        E-mail: bogdan.belega@mta.ro

                        Tel: (+04) 21 3354665 int. 0251

 

                        Secretar instituție de învățământ

                        P.c.c Sebastian HENKE

                        E-mail: sebastian.henke@mta.ro

                        Tel: (+04) 21 3354665 int. 0251

 

                        Secretar instituție de învățământ

                        P.c.c Gaftona LUCHIAN

                        E-mail: gaftona.luchian@mta.ro

                        Tel: (+04) 21 3354665 int. 0251