De la înființarea Academiei Tehnice Militare prin Decretul nr. 371 din 14.09.1949 cu misiunea de a forma “ofițeri ingineri, cu o pregătire corespunzătoare specificului tehnic al diferitelor arme”, facultățile de Aviație și Tancuri au fost mereu piloni principali în formarea și dezvoltarea unui corp ingineresc militar deosebit, specializat în rezolvarea problemelor tehnice specifice armatei.
        Modificările structurale ale Academiei Tehnice Militare de-a lungul timpului, în funcție de factori obiectivi și conjunctura politico-militară, au atras schimbări complexe și în cadrul facultăților. Astfel s-au dezvoltat specializări noi, de actualitate, menite să aducă pregătirea inginerească în pas cu progresul tehnologic, în gândire, dar mai ales în pregătirea practică. Însă, obiectivul strategic de pregătire și dezvoltare a inginerilor militari cu calități și aptitudini tehnice recunoscute pe plan național și internațional a rămas același.

Conducerea facultății:

Facultatea are în subordine următoarele departamete și centre de cercetare:

          Facultatea oferă programe de studiu compatibile cu sistemul european de credite transferabile după cum urmează:

Licență:

  • Aeronave și motoare de aviație
  • Echipamente și instalații de aviație
  • Blindate automobile și tractoare
  • Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule

Master:

  • Ingineria sistemelor aeronautice
  • Echipamente și tehnologii în ingineria autovehiculelor

          Facultatea organizează cursuri și programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, după cum urmează:

  • Cursul avansat de logistică pentru ingineri
  • Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Management logistic”
  • Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Conducere pentru locţiitori tehnici”

        Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare contribuie atât la pregătirea studenţilor pentru mediul militar, cât şi la consolidarea parteneriatelor între Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, mediile de cercetare şi mediul economic prin proiecte de cercetare la nivel național și internațional și conferințe științifice cu participare națională și internațională.

        Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare participă activ la programele educaţionale de mobilităţi studenţeşti finanţate de către Comunitatea Europeană–LifeLong Learning Program / ERASMUS+.

Contact

Decan               

Comandor conf. univ. dr. ing. Răzvan-Gabriel NECHIFOR

E-mail: razvan.nechifor@mta.ro

Tel: (+40) 21 335 46 65 int. 120

Secretar șef

Colonel Marian ANGHEL

E-mail: marian.anghel@mta.ro

Tel: (+40) 21 335 46 65 int. 147