Misiune:

  • formarea ofițerilor licențiați în domeniile și specializările pentru studii universitare de licență, prevăzute în H.G. nr. 635/2008;
  • specializarea ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc și a altor categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • perfecționarea pregătirii profesionale a ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc, potrivit Ghidului carierei militare (H.G. nr. 582/2001);
  • organizarea și desfășurarea învățământului postuniversitar, a masteratului și a studiilor universitare de doctorat;
  • desfășurarea activităților de cercetare științifică în folosul Ministerului Apărării Naționale sau altor beneficiari.

 

Pentru mai multe informații legate de Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, vă rugăm să ne contactați:

• Telefon: 021 335.47.16 | 021 335.46.60 int. 0114, 0164, 0147, 0388

Pentru informații legate de admiterea pentru învățământ universitar, vă rugăm să consultați pagina de Admitere.