Scopul Facultății de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament:

  • formarea ofițerilor licențiați în domeniile și specializările pentru studii universitare de licență, prevăzute în H.G. nr. 635/2008;
  • specializarea ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc și a altor categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • perfecționarea pregătirii profesionale a ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc, potrivit Ghidului carierei militare (H.G. nr. 582/2001);
  • organizarea și desfășurarea învățământului postuniversitar, a masteratului și a studiilor universitare de doctorat;
  • desfășurarea activităților de cercetare științifică în folosul Ministerului Apărării Naționale sau altor beneficiari.

 

  • Decanul facultății M

Col. prof. univ. dr. ing. Pamfil ȘOMOIAG

Pentru mai multe informații legate de Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, vă rugăm să ne contactați:

• Telefon: 021 335.47.16 | 021 335.46.60 int. 0114, 0164, 0147, 0388

Pentru informații legate de admiterea pentru învățământ universitar, vă rugăm să consultați pagina de Admitere.