1. SELECTIA PRELIMINARĂ (DOSARUL DE CANDIDATURĂ)

      – Coordonatorul Instituțional Erasmus+ lansează apelul la depunerea candidaturilor pentru selecția pentru o bursă Erasmus+

– Studenții depun un dosar de candidatură la Biroul Erasmus și Relații Internaționale

 

După analiza dosarului de candidatură se obține ca rezultat: ADMIS/REZERVĂ/RESPINS

Selecția preliminară se realizează de către Comisia de selecție

 

Modele documente:

Conținut dosar înscriere la concurs

Raport înscriere la concurs

CV Europass

Pașaport lingvistic Europass

 

2. INTERVIURILE DE SELECȚIE – SELECȚIA PROPRIU-ZISĂ

      – Identificarea universităților/institutțiilor unde se va efectua mobilitatea Erasmus+

– Desfășurarea interviurilor de selecție și repartizare

– Acceptarea studentului la mobilitate – primirea invitației de participare la mobilitate

 

Interviurile de selecție se realizează de Responsabilii Erasmus+ și de reprezentanții universităților partenere.

 

3. PREGĂTIREA DOSARULUI DE PARTICIPARE LA MOBILITATE

        – Luarea legăturii cu instituția gazdă

– Rezolvarea problemelor de cazare/transport

– Întocmirea Learning Agreement for Studies/for Traineeships

– Stabilirea altor detalii cu privire la desfășurarea mobilității

 

Pregătirea dosarului de participare la mobilitate se efectuează de către studentul selecționat sub coordonarea Responsabililor Erasmus+

 

4. DOSARUL DE PARTICIPARE LA MOBILITATE

      – Studenții completează și depun un dosar de participare la mobilitate la Biroul Erasmus și Relații Internaționale

 

Modele documente:

Conținut dosar participare la mobilitate

Model raport participare la mobilitate

Model contract sponsorizare

Model Learning Agreement for Studies (SMS)

Model Learning Agreement for Traineeships (SMP)

Model fișa cu activitățile prevăzute în planul de învățământ pe durata mobilității Erasmus+

Model fișa cu replanificarea activitățile care nu fac obiectul mobilității Erasmus+

Coduri Erasmus domenii/programe de studii

 

5. PREGATIREA MOBILITATII

        – Primirea aprobării de participare la mobilitate

– Instructajul cu privire la desfășurarea mobilității Erasmus+

– Susținerea testului inițial lingvistic pus la dispoziție de Comisia Europeană

– Primirea tranșei nr. I, 80% din bursa totală Erasmus+

 

6. PLECAREA ÎN MOBILITATE

        – Anunțarea Coordonatorului Erasmus+, Responsabilului Erasmus+, îndrumătorului de grupă și a Batalionului de studenți cu privire la informațiile zborului de plecare

– Plecarea în mobilitate

– Anunțarea Coordonatorului Erasmus+, Responsabilului Erasmus+, îndrumătorului de grupă și a Batalionului de studenți  cu privire la ajungerea la mobilitate

 

7. DESFĂȘURAREA MOBILITĂȚII

         – Informarea săptămânală a Coordonatorului Erasmus+, Responsabilului Erasmus+, îndrumătorului de grupă cu privire la desfășurarea mobilității

– Primirea transei nr. 2: 20% din bursa totală Erasmus+

– Participarea la cursul online de limbă pus la dispoziție de Comisia Europeană

 

8. FINALIZAREA MOBILITĂȚII

         – Completarea Transcript of Records (SMS) sau Traineeship Certificate (SMP)

– Semnarea Atestatului de prezență

– Anuntarea cu cel puțin o săptămână a Coordonatorului Erasmus+, a Responsabilului Erasmus+ și a Batalionului de studenți cu privire la zborul de retur

– Întoarcerea la timp în ATM

– Anunțarea Coordonatorului Erasmus+, a Responsabilului Erasmus+ și a Batalionului de studenți cu privire la întoarcerea în ATM

– Susținerea testului final lingvistic pus la dispoziție de Comisia Europeană

– Completarea raportului final online pus la dispoziție de Comisia Europeană

– Predarea la Biroul Erasmus+ și Relații Internaționale a documentelor de mobilitate:

– Boarding pass pentru transportul dus-întors

– Learning agreement for studies/traineeships

– Traineeship Certificate/ Transcript of Records

– Certificat de prezenta

– Rezultate și concluzii pentru raportul la misiune

– Raport informal privind mobilitatea Erasmus+

– Întocmirea formularului de decontul academic Erasmus+

 

Modele documente:

Model Transcript of Records (SMS)

Model Traineeship Certificate (SMP)

Model Atestat de prezență

Model fișa de decont academic Erasmus+ studenți

 

9. RECUNOASTEREA MOBILITATII

        – Raport la decanul facultatii pentru echivalarea unor discipline/stagiu de practica

– Replanificarea activitatilor/formelor de verificare care nu fac obiectul mobilitatii Erasmus

 

Modele documente:

Model fișa cu echivalarea rezultatelor obținute pe durata mobilității Erasmus+