1. SELECTIA (DOSARUL DE CANDIDATURA)

– Coordonatorul Instituțional Erasmus+ lansează apelul la depunerea candidaturilor pentru selecția pentru o bursă Erasmus+

– Personalul depune un dosar de candidatură la Biroul Erasmus și Relații Internaționale

După analiza dosarului de candidatură se obține ca rezultat: ADMIS/REZERVĂ/RESPINS

Selecția se realizează de către Comisia de selecție

Modele documente:

Conținut dosar înscriere la concurs

Raport înscriere la concurs

CV Europass

Pașaport lingvistic Europass

 

2. PREGATIREA DOSARULUI DE PARTICIPARE LA MOBILITATE

        – Luarea legaturii cu instituția gazdă

– Rezolvarea problemelor de cazare/transport

– Întocmirea Planului de Pregătire/Formare

– Stabilirea altor detalii cu privire la desfasurarea mobilitatii

Pregătirea dosarului de participare la mobilitate se efectuează de către personalul selecționat sub coordonarea Responsabililor Erasmus+ și a Coordonatorului Instituțional Erasmus+

 

3. DOSARUL DE PARTICIPARE LA MOBILITATE

      – Personalul selectat completează și depune un dosar de participare la mobilitate la Biroul Erasmus și Relații Internaționale

 

Modele documente:

Conținut dosar participare la mobilitate

Model raport participare la mobilitate

Model Staff Teaching Agreement

Model Staff Training Agreement

Coduri Erasmus domenii/programe de studii

 

4. PREGĂTIREA MOBILITȚII

        – Primirea aprobării de participare la mobilitate

– Instructajul cu privire la desfășurarea mobilitaății Erasmus+

– Primirea bursei Erasmus+

 

5. PLECAREA ÎN MOBILITATE

        – Anunțarea Coordonatorului Erasmus+, Responsabilului Erasmus+ și șefului direct cu privire la informațiile zborului de plecare

– Plecarea în mobilitate

– Anunțarea Coordonatorului Erasmus+, Responsabilului Erasmus+, și șefului direct  cu privire la ajungerea la destinație

 

6. FINALIZAREA MOBILITĂȚII

         – Definitivarea și semnarea Staff Teaching/Training Agrement

– Semnarea Atestatului de prezență

– Întoarcerea la timp în ATM

– Anunțarea Coordonatorului Erasmus+, a Responsabilului Erasmus+ și a șefului direct cu privire la întoarcerea în ATM

– Completarea raportului final online pus la dispoziție de Comisia Europeană

– Predarea la Biroul Erasmus a documentelor de mobilitate:

– Boarding pass pentru transport dus-întors

– Staff Training/Teaching Agreement

– Certificat de prezență

– Rezultate și concluzii pentru raportul la misiune

– Raport informal privind mobilitatea Erasmus+

– Întocmirea formularului de decont academic Erasmus+

 

Modele documente:

Model Atestat de prezență

Model fișa de decont academic Erasmus+ personal