Departamentul de Comunicatii si sisteme electronice militare

NoutatiHome


1. Program de studii universitare de masterat (acreditate ARACIS):
Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică  

2. Program de studii universitare de masterat:
Electronică aplicată în robotică şi automatizări pentru securitate şi apărare   

LINK