Departamentul de Comunicatii si sisteme electronice militare


Titlul proiectului: “Advanced antennas for space communications

Perioada de desfăşurare a proiectului: 2013-2016, 36 luni

Director de proiect : Col.Prof.Univ.Dr.Ing. Ioan NICOLAESCULINK