Departamentul de Comunicații și Sisteme Electronice Militare reprezintă centrul de formare a specialiștilor în comunicații și sisteme electronice pentru sistemul național de apărare sau alți beneficiari din țară și din străinătate.

Programele de licență derulate în cadrul Departamentului de Comunicații și Sisteme Electronice Militare sunt următoarele:

  • Comunicații pentru apărare și securitate 
  • Echipamente și sisteme electronice militare 
  • Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație 

Programele de master derulate in cadrul Departamentului de Comunicații și Sisteme Electronice Militare sunt următoarele:

  • Ingineria sistemelor de comunicații și securitate electronică 
  • Electronică aplicată în robotică pentru securitate și apărare 

Departamentul de Comunicații și Sisteme Electronice Militare asigură pregătirea prin doctorat în următoarele domenii:

  • Inginerie electronică,  telecomunicații și tehnologii informaționale
  • Inginerie electrică

Activitatea didactica se desfășoară în amfiteatre, săli de curs și laboratoare dotate cu aparatura modernă și tehnica de calcul corespunzătoare.

Departamentul este implicat în numeroase proiecte de cercetare și are relații de colaborare cu universități de prestigiu sau firme de specialitate din țară și străinătate. Laboratoarele existente în cadrul departamentului, pentru desfășurarea de activității de cercetare avansată, sunt următoarele:

Departamentul de Comunicații și Sisteme Electronice Militare organizează din doi în doi ani Conferința internațională în domeniul comunicațiilor – COMM, sub egida Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) și Academia de Științe Tehnice din România. Conferința este organizată în colaborare cu Facultatea de Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București. Din anul 2010, conferința este indexată în două baze de date internaționale: IEEEXploreșiISI Conference Proceedings Citation Index, ceea ce oferă lucrărilor o vizibilitate internațională deosebită.

 

Membrii departamentului

             A. Cadre didactice titulare:

Prof. univ. dr. ing. Iulian Constantin VIZITIU, rector CV | lista lucrari

Prof. univ. dr. ing. Ioan NICOLAESCU, director CSUD CV | lista lucrari

Prof. univ. dr. ing. Ștefan SIMION CV | lista lucrari

 

 

Conf. univ. dr. ing. Lucian ANTON CV | lista lucrari

Conf. univ. dr. ing. Petrică CIOTÎRNAE, director Departamentul E1 CV | lista lucrari

Conf. univ. dr. ing. Florin Roman ENACHE CV | lista lucrari 

Conf. univ. dr. ing. Cristian Constantin MOLDER, prodecan Facultatea E CV | lista lucrari

Conf. univ. dr. ing. Teofil Cristian OROIAN, șef comisie didactică CV | lista lucrari

Conf. univ. dr. ing. Florin Gabriel POPESCU, prorector CV | lista lucrari

Conf. univ. dr. ing. Adrian Ionuț RADU, locțiitor director Departament E1 CV | lista lucrari

Conf. univ. dr. ing. Cristian Iulian RÎNCU, șef comisie didactică CV | lista lucrari

Conf. univ. dr. fiz. Dan Georgel SIPOȘEAN CV | lista lucrari

 

Lect. univ. dr. ing. Angela Manuela DIGULESCU-POPESCU CV | lista lucrari

Lect. univ. dr. ing. Grigore Eduard JELER CV | lista lucrari

Lect. univ. dr. ing. Aurelian NICULA CV | lista lucrari

Lect. univ. dr. ing. Răzvan Doru RAICU CV | lista lucrari

Lect. univ. dr. ing. Georgiana ROȘU CV | lista lucrari

 

Asist. univ. drd. ing. Leontin TUȚĂ CV | lista lucrari

 

          B. Cadre didactice asociate 

Prof. univ. dr. ing. Gelu ALEXANDRESCU

Prof. univ. dr. ing. Constantin BĂLAN

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GAVRILĂ

Prof. univ. dr. ing. Victor GREU

Prof. univ. dr. ing. Florin Doru IOSIF

Prof. univ. dr. ing. Vasile NUȚU

Prof. univ. dr. ing. Alexandru ȘERBĂNESCU

Prof. univ. dr. ing. Adrian STOICA

 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru DRĂGAN

Conf. univ. dr. ing. Iosif PRAOVEANU

 

 

          C. Personal auxiliar de învățământ

Sing.Laurențiu SÎRBU

Tehn. George BONCIULESCU

Tehn. Paul CHITOROAGA

Tehn. Adrian COPOERU

Tehn. Stelian HOLBAN

Tehn. Elena PREDA

 

Contact

Director Departament:

Conf. univ. dr. ing. Petrica CIOTÎRNAE

Camera L1-12 E1

021 335 46 65 interior 217

0723 120 710

E-mail: petrica.ciotirnae[at]mta.ro

 

 

Locțiitor Director Departament:

Conf. univ. dr. ing. Adrian Ionuț RADU

Camera L1-22 E1

021 335 46 65 interior 293

 

Consiliul Departamentului:

Conf. univ. dr. ing. Petrica Ciotîrnae

Conf. univ. dr. ing. Adrian Ionuț Radu

Conf. univ. dr. ing. Florin-Roman Enache

Conf. univ. dr. ing. Teofil Cristian Oroian

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Iulian Rîncu

 

Secretariat departament:

Camera L1-23 E1, telefon: 021 335 46 65 interior 351

Persoana de contact: Elena PREDA

Adresa de corespondenta: Departamentul de Comunicații si Sisteme Electronice Militare, Academia Tehnica Militara, Bulevardul George Coșbuc nr. 39-49, Sector 5, BUCURESTI, Cod poștal 050141