Departamentul de Informatică Aplicată asigură cursurile de matematică, introducere în informatică şi programarea calculatoarelor, metode numerice, modelare și simulare, pentru toți studenții din cadrul academiei.

Departamentul desfășoară activități de cercetare fundamentală precum și de cercetare interdisciplinară (aplicaţii ale matematicii și informaticii , ale metodelor analizei numerice, probabilităților și statisticii în știinţele inginerești).

Departamentul dispune de săli de curs și laboratoare dotate cu o infrastructură modernă, tehnică de calcul performantă și software specializat.

Membrii departamentului:

  • Col. conf. univ. dr. ing. Ion BĂDOI (Director Departament)
  • Prof. univ. dr. Simona ROATEȘI
  • Mr. conf. univ. dr. ing. Cezar PLEȘCA
  • Conf. univ. dr. Bogdan SEBACHER
  • Lect. univ. dr. Silvia MARZAVAN
  • Lect. univ. dr. Iuliana SPRINȚU

Contact:

Director Departament

Col.conf.univ.dr.ing. Ion BĂDOI

E-mail: ion.badoi@mta.ro

Tel: (+40) 21 335 46 65 int. 0154

Secretariat

Geraldina VORONEANU

E-mail: geraldina.voroneanu@mta.ro

Tel: (+40) 21 335 46 65  int. 0171