Departamentul de Construcţii, Inginerie Genistică şi Geomatică

  • formarea ofițerilor ingineri și specialiști necesari armatei și altor beneficiari din țară și străinătate, pentru activități de concepție, proiectare, fabricație, mentenanță și utilizare a tehnicii şi muniţiilor de geniu, construcţiilor şi fortificaţiilor militare şi topogeodezie, precum și pentru managementul activităților tehnico-economice militare;
  • specializarea și perfecționarea specialiștilor militari și civili prin învățământ postuniversitar;
  • cercetarea științifică în domenii specifice.

          Pregătim studenți ( licență – durata studiilor 4 ani ) pentru următoarele specializări:

  1. CONSTRUCȚII ȘI FORTIFICAȚII
  2. DRUMURI, PODURI ȘI INFRASTRUCTURI MILITARE
  3. SISTEME PENTRU BARAJE DE MINE, DISTRUGERI ȘI MASCARE
  4. TOPOGEODEZIE ȘI AUTOMATIZAREA ASIGURĂRII TOPOGEODEZICE 
  • Directorul departamentului

Col. prof. univ. dr. ing. LUPOAE Marin

mlupoaemtaro

CONTACT

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII, INGINERIE GENISTICĂ ŞI GEOMATICĂ

Telefon: 021.335.46.60, 021.335.46.65 / 304,305

Fax: 021.335.57.63

România, Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 39-49, sector 5, cod 050141