Departamentul de Construcţii, Inginerie Genistică şi Geomatică are ca misiuni:

  • formarea ofițerilor ingineri și specialiști necesari armatei și altor beneficiari din țară și străinătate, pentru activități de concepție, proiectare, fabricație, mentenanță și utilizare a tehnicii şi muniţiilor de geniu, construcţiilor şi fortificaţiilor militare şi topogeodezie, precum și pentru managementul activităților tehnico-economice militare;
  • specializarea și perfecționarea specialiștilor militari și civili prin învățământ postuniversitar;
  • pregătirea prin doctorat pentru ingineri militari și civili, finalizată prin conferirea titlului de doctor;
  • cercetarea științifică în domenii specifice.
  • Directorul departamentului

Col. conf. univ. dr. ing. LUPOAE Marin

mlupoaemtaro