• Programe de studii universitare de licenţă:

  • Aeronave şi Motoare de Aviaţie
  • Echipamente și Instalații de Aviație
  • Programe de studii universitare de master:

  • Ingineria sistemelor aeronautice
  • Directorul departamentului

Cdor. conf. univ. dr. ing. Răzvan-Gabriel NECHIFOR

razvan.nechiformtaro