Departamentul de Sisteme Integrate de Aviaţie şi Mecanică are ca principal obiect de activitate pregătirea inginerilor militari şi civili în domeniul aeronautic, în specializările “Aeronave şi motoare de aviaţie” şi “Echipamente şi instalaţii de aviaţie”,pentru sistemul naţional de apărare sau alţi beneficiari din ţară şi din străinătate.

Programele de studii universitare de licenţă derulate în cadrul Departamentului de Sisteme Integrate de Aviaţie şi Mecanică sunt următoarele:

  • Aeronave şi Motoare de Aviaţie
  • Echipamente și Instalații de Aviație

Programele de studii universitare de master derulate în cadrul Departamentului de Sisteme Integrate de Aviaţie şi Mecanică în domeniul Inginerie aerospaţială sunt următoarele:

  • Ingineria sistemelor aeronautice
  • Directorul departamentului

Cdor. conf. univ. dr. ing. Răzvan-Gabriel NECHIFOR

razvan.nechiformtaro

Director de Departament:

Cdor. conf. univ. dr. ing. Răzvan-Gabriel NECHIFOR

Tel: 021 3354660 int. 120
razvan.nechiformtaro

Consiliul Departamentului:

Cpt.cdor.conf. univ. dr. ing. Mihai MIHĂILĂ-ANDRES

Conf. univ. dr. ing. Amado-George ȘTEFAN

Conf. univ. dr. ing. Pericle Gabriel- MATEI