Departamentul de Sisteme Informatice Militare si Matematica reprezinta centrul de formare a specialistilor IT pentru sistemul national de aparare sau alti beneficiari din tara si din strainatate.

Programele de licenta derulate in cadrul Departamentului de Sisteme Informatice Militare si Matematica sunt urmatoarele:

  • Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala
  • Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare

Programele de masterat derulate in cadrul Departamentului de Sisteme Informatice Militare si Matematica sunt urmatoarele:

Departamentul de Sisteme Informatice Militare si Matematica asigura pregatirea prin doctorat in domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei.

Activitatea didactica se desfasoara in amfiteatre, sali de curs si laboratoare dotate cu aparatura moderna si tehnica de calcul corespunzatoare.

Departamentul este implicat in numeroase proiecte de cercetare si are relatii de colaborare cu universitati de prestigiu sau firme de specialitate din tara si strainatate. Laboratoarele existente in cadrul departamentului, pentru desfasurarea de activitati de cercetare avansata, sunt urmatoarele:

  • Laborator de Securitate informatica si aparare cibernetica
  • Laborator de Sisteme cu microprocesoare specializate
  • Laborator de Sisteme informatice militare
  • Laborator de Rețele de calculatoare

Departamentul de Sisteme Informatice Militare si Matematica este recunoscut pentru rezultatele obtinute in domenii precum: securitatea cibernetica, sisteme embedded, modelarea si simularea actiunilor de lupta.

Membrii departamentului

Cadre didactice titulare:

Lt.col. prof. univ. dr. ing. Mihai TOGAN [Director Departament]

Col. prof. univ. dr. inf. Ion BICA

Prof. univ. dr. ing. Victor-Valeriu PATRICIU

Prof. univ. dr. Simona ROATESI

Conf. univ. dr. ing. Laurentiu MARGARIT

Col. conf. univ. dr. ing. Ion BADOI

Mr. conf. univ. dr. ing. Cezar PLESCA

Mr. conf. univ. dr. ing. Stefan-Adrian TOMA

Cpt. conf. univ. dr. ing. Mihai PURA

Lect. univ. dr. Anca LUPAS

Lect. univ. dr. Dana BEREANU

Lect. univ. dr. Luciana MOROGAN

Lect. univ. dr. Silvia MARZAVAN

Lect. univ. dr. Iuliana SPRINTU

Lect. univ.dr. Bogdan SEBACHER

Personal didactic auxiliar:

Analist programator Geraldina VORONEANU

Analist programator Paula ALEXANDRU

Tehnician Ileana GEABOC

 

Contact

Director de Departament:

Lt. col. prof. univ. dr. ing. Mihai TOGAN

Tel: 021 3354660 int. 0132
mihai.togan

Consiliul Departamentului:

 

Conf. univ. dr. ing. Laurentiu MARGARIT

Tel: 021 3354660 int. 0354
laurentiu.margarit

Col. conf. univ. dr. ing. Ion BĂDOI

Tel: 021 3354660 int. 0154
ion.badoi

Lect. univ.dr. Anca LUPAȘ

Tel: 021 3354660 int. 0318
anca.lupas

Secretariat:

Ileana GEABOC
Tel: 021 3354660 int. 0318